کد خبر: ۱۱۳۵۴۰
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ - ۱۶:۵۳

نصف جهان: مديرعامل شرکت شهرکهاي صنعتي استان اصفهان در رابطه با لزوم توجه به اشتغالزايي در منطقه شرق استان اصفهان گفت: مشوقهايي براي سرمايهگذاران واحدهاي صنعتي براي سرمايه گذاري در شرق اصفهان در نظر گرفتهشده که شامل ديگر مناطق کشورنمي شود.

محمدجواد بگي اظهار کرد: با توجه به تأثيرات منفي کمآبي بر بخش کشاورزي منطقه شرق استان، لازم است توسعه صنعتي اين منطقه در اولويت فعاليتهاي شرکت شهرکهاي صنعتي استان و دولت قرار گيرد، زيرا بيشک توسعه شهرکهاي صنعتي و صنايع در چنين مناطقي در اشتغالزايي ساکنانش بسيار تأثيرگذار است.

بگي با تأکيد بر لزوم ارائه تسهيلات ويژه شرکت شهرکهاي صنعتي در اين منطقه گفت: مشوقهايي براي سرمايهگذاران واحدهاي صنعتي در شرق اصفهان در نظر گرفتهشده که شامل ديگر مناطق کشور نمي شود.

وي افزود: اين سرمايهگذاران در صورت بهرهبرداري پيش از موعد مقرر، با تخفيف 80 درصدي مواجه ميشوند و در مجموع 5 تا 10 درصد از هزينه در ابتداي قرارداد از شخص سرمايهگذار صنعتي دريافت ميشود و پس از دو سال تنفس، بقيه اقساط در طول 24 تا 60 ماه دريافت خواهد شد و تخفيف 80 درصدي هم شامل بهرهبرداري پيش از موعد مقرر است. مديرعامل شرکت شهرکهاي صنعتي استان اصفهان تصريح کرد: در واقع با ارائه تسهيلات و تلاشهاي اين شرکت براي تأمين آب و امکانات موردنياز شهرکها و نواحي صنعتي شرق استان، به شرايط توسعه اقتصادي، اشتغال منطقه، همچنين جذب سرمايه و جلوگيري از مهاجرت کمک زيادي مي شود.

مديرعامل شرکت شهرکهاي صنعتي استان اصفهان اظهار کرد: بالغ بر 11 شهرک صنعتي در شرق استان با کليه زيرساختها آماده واگذاري است که تعداد اين واحدهاي صنعتي از ميزان واحدهاي صنعتي ده استان بيشتر باشند.

■■■

بگي در بخش ديگري از سخنان خود اعلام کرد: واحدهاي صنعتي متوسط فعال در شهرکهاي صنعتي استان اصفهان که داراي بدهي به شرکت شهرکها بوده و مشمول جريمهشدهاند، اگر تا پايان آبان ماه امسال براي پرداخت بدهي خود به شرکت شهرکها مراجعه کنند، 80 درصد از جريمه آنها بخشيده ميشود.


ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
شماره پیامک:۳۰۰۰۷۶۴۲ شماره تلگرام:۰۹۱۳۲۰۰۸۶۴۰
پربیننده ترین
آخرین اخبار