مديرکل حفاظت محيط زيست استان اصفهان:
کد خبر: ۸۶۵۴۸
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۷:۴۷

نصف جهان: مديرکل حفاظت محيط زيست استان اصفهان در ارتباط با مشکل آلودگي هواي اصفهان گفت: جلسات مرتبط با آلودگي هوا هميشه برگزار ميشود، اما پيش از آغاز فصل سرما به طور معمول چندان توجهي به آن نميشود.

رحمان دانيالي تأکيد کرد: در طول سالهاي گذشته اقدامات خوبي در راستاي کاهش آلودگي هواي اصفهان مانند پلمب مشعلهاي مازوت سوز نيروگاهها انجام شده است، اما به طور کلي مردم و به ويژه مسئولان در اين زمينه ضعيف عمل کردند.

وي در ارتباط با مشکلات ايجاد آلودگي توسط ذوب آهن و صنايع ديگر استان گفت: ذوب آهن نسبت به انجام پروژه هاي زيست محيطي ضعيف عمل کرده و از برنامه تعيين شده عقب است و بسياري از صنايع ديگر استان نيز پروژه هاي تکليفي انجام دادهاند که لازم است، اما کافي نيست.

در اعطاي مجوز معادن فرقي ميان اشتغال و آشغال نميگذارند

دانيالي در بخش ديگري از صحبتهاي خود به مشکل مهم اعطاي مجوزهاي بيرويه احداث معادن در استان اصفهان اشاره کرد و اظهار داشت: متأسفانه ديدگاه دادن مجوز براي معادن جديد در کشور و استان اصفهان مبرهن است و با توجه به علاقه زياد به اعطاي مجوز، در اين ارتباط فرقي نيز ميان اشتغال و آشغال نميگذارند.

وي افزود: محيط زيست استان اصفهان نيز تا حدي مي تواند در اين زمينه وارد عمل شود و موازين قانوني نيز تاحدودي بازدارنده است اما راه هاي فرار از اين قوانين زياد است.

مديرکل حفاظت محيط زيست استان اصفهان تصريح کرد: بسياري از معادن در راستاي اشتغال کمککننده هستند، اما در بسياري نقاط، ايجاد اين معادن غيرضروري تنها تخريب کننده بوده و مشکلات متعدد نيز براي اهالي منطقه ايجاد کرده است.

دانيالي گفت: اقدامات پيشگيرانه در برخي مناطق انجام و اقداماتي توسط بازرسي مدنظر است تا از دست درازي به داشتههاي طبيعي که حق ما و فرزندانمان است، جلوگيري کنيم.

***

وي در ارتباط با اقدامات انجام شده درباره تالاب بينالمللي گاوخوني ابراز کرد: خطر خشک بودن تالاب گاوخوني موضوعي نيست که از سر باز کنيم، چراکه بيماري هاي ناشي از پراکنش گردوغبار آن تمام کشور را در خطر جدي قرار داده است.

مديرکل حفاظت محيط زيست استان اصفهان با بيان اينکه تاکنون طرحهاي مطالعاتي خوبي در اين ارتباط انجام شده است، اما از دانشگاه علوم پزشکي ميخواهيم که اثرات خشکي تالاب را با عدد و رقم ارائه دهد تا به ما نيز کمک کند، تصريح کرد: اينکه به دليل امنيتي دانستن برخي موضوعات، صداي برخي مسائل را در نميآوريم تبعات جدي به دنبال دارد دانشگاههاي علوم پزشکي و صنعتي در زمينه مطالعات و پژوهشهاي دقيق و ارائه آمار بيماريزايي ناشي از خشکي تالاب به واقع ديني به گردن دارند.

متولي بهرهبرداري غيرمجاز در حوضه زاينده رود مشخص است

وي با بيان اينکه برداشتهاي غيرمجاز از چاههاي مجاز در اصفهان، از همه استانهاي کشور بالاتر بوده است، به راهکار ارائه شده توسط محيط زيست استان به استاندار اشاره کرد و گفت: ورودي و خروجي از سد زايندهرود مشخص است و همه ميدانيم يک بهره برداري غيرمجاز و غيرمنصفانه در اين محدوده انجام ميشود که متولي آن مشخص است.

دانيالي تأکيد کرد: يک مرد مي خواهيم تا جلوي اضافه برداشت هاي حوضه زايندهرود را بگيرد تا اين اضافه برداشتها وارد حوضه زاينده رود شده و از حفر چاه هاي غيرمجاز و مشکلات عديده ناشي از اين امر در استان جلوگيري شود.

حقابه محيط زيست در اولويت دوم قرار دارد

وي اضافه کرد: بعد از آب شرب، حقابه محيط زيست اولويت دوم است که اگر نباشد تبعات ناشي از ادا نشدن اين حق، دامن بخش عظيمي از کشور را مي گيرد.


ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
شماره پیامک:۳۰۰۰۷۶۴۲ شماره تلگرام:۰۹۱۳۲۰۰۸۶۴۰
پربیننده ترین
آخرین اخبار