با افتتاح نخستين مؤسسه حمل و نقل گردشگري در اصفهان محقق مي شود
کد خبر: ۹۲۳۶۲
تاریخ انتشار: ۱۹ تير ۱۳۹۷ - ۱۷:۰۷

نصف جهان: مديرکل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان اصفهان گفت: نخستين مؤسسهاي که در زمينه حمل و نقل گردشگري فعاليت ميکند، همه مراحل مجوزهاي خود را طي کرده و به زودي در پايانه جي افتتاح خواهد شد.

فريدون اللهياري در رابطه با افتتاح نخستين مؤسسه حمل و نقل گردشگري اظهار کرد: دستورالعمل شرکتهاي خدمات حمل و نقل گردشگري ابلاغ و عملياتي شده است.

وي افزود: نخستين مؤسسهاي که در اين زمينه فعاليت ميکند همه مراحل مجوزهاي خود را طي کرده، در مراحل نهايي اين طرح قرار دارد و به زودي در پايانه جي افتتاح خواهد شد، اما با توجه به عملياتي شدن اين طرح براي نخستين بار از اصفهان، چگونگي صدور مجوز براي اين شرکتها بسيار حائز اهميت است.

مديرکل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان اصفهان گفت: در آييننامه مشکلي نداريم، اما مسئله اصلي در فرمت و طراحي مجوزهاي اين شرکتهاست، اين موضوع را انعکاس داديم تا راهحل آن را معاونت گردشگري سازمان ميراث فرهنگي از تهران ابلاغ کند.

وي خاطرنشان کرد: شرکتهاي حمل و نقل که بخشي از فعاليت آنها تاکسيهاي گردشگري است، به اين فعاليت محدود نشده و فعاليتهاي ديگري نيز در راستاي حمل و نقل گردشگري انجام ميدهند.

اللهياري با اشاره به اين مهم که حوزه گردشگري نياز به زيرساختهايي دارد، اذعان کرد: يکي از گامها براي توسعه گردشگري، همين شرکتهاي حمل و نقل گردشگري هستند.

وي تصريح کرد: چنين شرکتهايي اين امکان را ايجاد ميکنند تا گردشگران نيز با خودروهايي که امکانات مورد نياز را دارا هستند به مقاصد مختلف سفر کنند؛ به طور مثال رانندگان اين خودروها بايد افراد آموزش ديدهاي باشند که بتوانند بيشترين تعامل را با گردشگران داشته باشند و مسيرهاي گردشگري را بشناسند و به خوبي پيدا کنند.

مديرکل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان اصفهان با اشاره به الزام استفاده از خدمات شرکتهاي حمل و نقل گردشگري توسط تورهاي گردشگري يادآور شد: از نظر قانوني نميتوانيم مطرح کنيم که تورهاي گردشگري موظفند از اين شرکتها خدمت بگيرند.

وي ادامه داد: در صورتي که تورهاي گردشگري احساس کنند اين شرکتها خدمات خوبي را از طريق نيروهاي آموزشديده ارائه ميکنند، قطعاً آنها را براي حمل و نقل گردشگران خود انتخاب ميکنند؛ در کنار اين موضوع، ميراث فرهنگي نيز استانداردهاي لازم را در ارائه خدمات لحاظ ميکند.

***

اللهياري در ادامه و در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به آخرين وضعيت طرحهاي مرمتي کاخ چهلستون اضافه کرد: مهمترين پروژه مرمتي اين بنا، مرمت سازههاي دو پوش و تزيينات زير آن است که براي اين کار، قرارداد جديدي منعقد شده و به زودي عمليات آن اجرايي ميشود.

وي عنوان کرد: تزيينات و نقاشيهاي چهلستون نيز جزو پروژههايي است که در جلوههاي مختلف کار شده و اکثر تابلوهاي آن مرمت شده است؛ همچنين تالارهاي حاشيهاي نيز در چهلستون مرمت شدهاند و سقف نيز جزو طرحهاي مرمتي است که در دستور کار قرار دارد.


ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
شماره پیامک:۳۰۰۰۷۶۴۲ شماره تلگرام:۰۹۱۳۲۰۰۸۶۴۰
پربیننده ترین
آخرین اخبار