آرشیو نظرسنجی
کدام کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری برنده مناظره اول بود؟
- مصطفی هاشمی طبا
2.22%
- حسن روحانی
24.44%
- محمد باقر قالیباف
13.33%
- اسحاق جهانگیری
44.44%
- سید ابراهیم رئیسی
13.33%
- سید مصطفی آقامیرسلیم
2.22%