سئوالي که پاسخش روي آنتن عوض شد
کد خبر: ۱۲۹۷۵۶
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۷:۵۴

نصف جهان: هنوز هستند افراد بسياري که به مسابقات تلويزيوني علاقه دارند و پيگير اين برنامههاي مهيج در جعبه جادو هستند درست مانند چهار نفر از دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف که با ديدن جايزه 200 ميليون توماني مسابقه تلويزيوني «برنده باش» به صرافت افتادند که هم خودشان را بيازمايند و هم اگر شد، پولي از بابت برنده شدن به دست آورند.

همين سودا آنها را دست به کار ميکند تا استارت حضور در مسابقه «برنده باش» را بزنند؛ غافل از اينکه ماجرا قرار نيست آنطور که آنها فکر ميکنند، رقم بخورد. سرنوشت متفاوت اين بچه هاي نخبه باعث شد تا سيدمهدي ميرخوشحال، محمد آقايي، محمد رائف و نيما احمدخاني چهار دانشجوي رشتههاي مختلف دانشگاه صنعتي شريف که يکي از دوستانشان به نام کيوان مرادپور در مسابقه «برنده باش» حضور يافته به خبرگزاري «فارس» بيايند و درباره يک «مورد عجيب» سخن بگويند.

سيدمهدي ميرخوشحال، اولين کسي است که لب به سخن ميگشايد: «روز مسابقه، کيوان به عنوان نفر اول از گروه خود اعلام شد. پرسشها آغاز شد تا اينکه سئوالي مبني بر اينکه "دروازه بان چند ثانيه ميتواند توپ را نگه دارد" در مسابقه مطرح شد. جواب اين سئوال 6 ثانيه است اما در پاسخهايي که روز مسابقه به نمايش درآمد، گزينه 6 ثانيه وجود نداشت. ما آن لحظه متوجه اين موضوع شديم اما به دليل اينکه نميخواستيم نظم مسابقه را به هم بزنيم و از طرفي فکر نميکرديم در مسابقه "برنده باش" گزينه غلط وجود داشته باشد، سکوت کرديم. کيوان که شرکت کننده بود، عدد 5 را با فرض اينکه اين عدد نزديکترين عدد به گزينه 6 است، انتخاب کرد اما چون اشتباه بود، از دور مسابقه حذف شد. پس از پايان ضبط، اعتراض خود را به عوامل برنامه اعلام کرديم. اما آنها گفتند: "همان موقع بايد به ما اعلام ميکرديد که گزينه درست در ميان اين گزينهها وجود ندارد".»

او در پاسخ به اينکه دوست شما خودش چرا همان زمان مسابقه اعلام نکرد که گزينه صحيح در ميان پاسخها وجود ندارد؟ تأکيد ميکند: «واقعيت اين است که در مسابقهاي با وسعت و دقت "برنده باش"، امکان اينکه شرکت کننده بخواهد به پاسخها شک کند، کمي سخت ميشود. چون او به سئوال و جوابها اعتماد دارد و در اين ميان به دانستههاي خودش شک ميکند.» ميرخوشحال ادامه ميدهد: «همين اتفاق براي کيوان افتاد. او هم تصور کرده بود که شايد قوانين فيفا به تازگي تغيير کرده و خودش خبر ندارد! اصلاً ذرهاي روي پاسخها ترديد نکرده بود و فکر کرده که حتماً بايد يکي از گزينهها درست باشد.»

احمدخاني، دانشجوي ديگري که روز ضبط مسابقه کيوان در استوديو حضور داشته نيز در اين باره توضيح ميدهد: «وقتي سئوال فوتبالي مطرح شد، با توجه به اينکه دوست ما در زمينه فوتبال اطلاعات بالايي دارد، خوشحال شدم اما وقتي پاسخها را ديديم، تعجب کرديم و چون زمان تصويربرداري گوشيهاي ما را تحويل گرفته بودند، تا پايان مسابقه صبر کرديم و پس از آن بلافاصله سرچ کرديم و متوجه شديم که در سايت فيفا همان 6 ثانيه ثبت شده است. ابتدا اعتراض کرديم اما اجازه نميدادند تهيهکننده را ببينيم. سرانجام با اصرار زياد، ما را پيش تهيه کننده بردند که اول اصلاً قبول نميکرد 6 ثانيه درست است و ميگفت گزينه 4 ثانيه درست است و ما با منابع موثق سئوالات را انتخاب کرده ايم اما وقتي PDF سايت فيفا را نشانش داديم، گفت که بله 6 ثانيه درست است ولي شما بايد همان لحظه اعتراض خود را اعلام ميکرديد.»

در ادامه آقايي درباره اينکه در نهايت اين قسمت چطور روي آنتن رفت و آيا مخاطبان متوجه اين اشتباه در پاسخ سئوال نشدند، ميگويد: «تهيه کننده به ما گفت که سئوال با همين چهار گزينه و بدون گزينه درست پخش خواهد شد اما روزي که مسابقه پخش شد، گزينه 4 ثانيه که روز مسابقه گزينه درست بود، اديت و تصحيح شد و همان گزينه 6 ثانيه را مخاطبان ديدند. آن چيزي که روي آنتن رفت، دوباره تدوين شده بود. حتي هنگام اعلام گزينهها که هميشه دوربين روي چهره محمدرضا گلزار است، اين بار روي جمعيت بود.»

ميرخوشحال در تکميل سخنان آقايي عنوان ميکند: «روز مسابقه تهيه کننده گفت که ما هيچ ابايي نداريم، مشکلي پيش آمده و ما برنامه را با همان گزينهها پخش ميکنيم اما مسئله، سوءاستفاده از ما بود. البته اين کار خيلي هم مبتديانه صورت گرفت و هم از صداي آقاي گلزار و هم از تصويربرداري کاملاً اين موضوع مشخص است. ضمن اينکه از طريق صحنه آهسته کاملاً ميتوان متوجه شد که يک برچسب روي 4 ثانيه ميزنند و آن را تبديل ميکنند به 6 ثانيه!»

ميرخوشحال در اين ميان نکته ديگري را نيز طرح ميکند: «اپليکيشن به صورتي طراحي شده که شما بايد در رقابتي بيافتي که ميانگين در هر دقيقه بايد به سه سئوال دقيق پاسخ بدهي. شما در چرخهاي ميافتي که فقط بايد جواب بدهي و تعداد، خيلي مهم است. اين کار باعث ميشود بيشترين درآمدزايي را داشته باشند و فکر ميکنم آنها به جاي اينکه بخواهند جايزه بدهند، درآمد عجيب و غريبي از اين مسابقه دارند؛ چون هر شرکتکننده بايد بسته سئوالات 500 تايي را 20 هزار تومان بخرد و ما براي حضور در تلويزيون، به بيش از 70 هزار سئوال پاسخ داديم و رقمي حدود سه ميليون تومان براي اين کار هزينه کرديم.»

اين دانشجوي دانشگاه شريف ميافزايد: «نکته دوم اين است که اگر ما بلافاصله نتوانستيم موضوع را رسانهاي و يا آن را مطرح کنيم، دليلش اين بود که تهيه کننده مدام در صحبتهايش به تعهداتي که از دوست ما گرفته بود، اشاره ميکرد که ايشان حق هيچگونه اظهار نظر را ندارند ولي ما اکنون به عنوان تماشاگر، شاهد و کساني که مهمان آن برنامه بودند، ديديم تقلبي رخ داده و از هويت شرکت کننده سوءاستفاده کردهاند، گزينه غلط را به درست تغيير دادهاند تا به اين شکل به بيننده القا کنند که شرکت کننده اطلاعات کافي نداشته است؛ در حالي که اصلاً اينچنين نبوده است. هدف ما اين بود که از هويت و شخصيت شرکت کننده و حقوقش دفاع کنيم و به همه بگوييم که مسابقه "برندهباش" دروغ تحويل بينندگان خود داده است.»


ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
شماره پیامک:۳۰۰۰۷۶۴۲ شماره تلگرام:۰۹۱۳۲۰۰۸۶۴۰
دیدگاه
پربیننده ترین
آخرین اخبار
پرطرفدارها