شهردار اصفهان در اولين نشست خبري سال 1398:
کد خبر: ۱۳۲۳۳۲
تاریخ انتشار: ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۹:۲۲

نصف جهان: شهردار اصفهان در چهارمين نشست خود در دو سال گذشته و در اولين نشست خبري سال 98 در تالار اجتماعات سازمان قطار شهري اصفهان در حالي که معاونين و مشاورين شهرداري وي را همراهي ميکردند به ميان خبرنگاران آمد و با تبريک سال جديد و هفته فرهنگي اصفهان و روز شيخ بهايي و معمار، اظهار اميدواري کرد روحيه نشاط و شادابي تا پايان سال جاري همچنان در بين مردم و مسئولان تداوم داشته باشد و شهرداري نيز با ارائه خدمات مطلوب به شهروندان، بتواند دستاوردهاي خوبي را براي شهر اصفهان به ارمغان آورد.

قدرتا... نوروزي در اين نشست که بيش از 80 خبرنگار و عکاس خبري در آن حضور داشتند ترجيح داد گزارشي ارائه نکند و از همان ابتدا به سئوالات خبرنگاران در زمينههاي مختلف پاسخ دهد.

شهردار اصفهان ميگويد: شعارهايي که در ابتداي ورودم به شهرداري داده شد را عملي کرده و سعي کرديم و ميکنيم از تفکر سازهاي حاکم فاصله گرفته و به سوي نگاه مهندسي رفته و آن را اجتماعي کنيم که اقدامات انجام شده نيز نشان از اين امر دارد.

اوج انجام کارهاي عمراني

وي با بيان اينکه در سال گذشته بر اساس برنامه عمل کرده و کارهاي عمراني به اوج خود رسيد، گفت: ما در اين مدت، هم به عمران و آباداني و هم به مسائل نرمافزاري و فرهنگي و اجتماعي توجه داشتهايم تا يک حرکت متوازن داشته باشيم. البته امسال نيز ما هفته فرهنگي را در اصفهان اجرا ميکنيم و برخي از کارهاي خاص اجرا نميشود، بنابراين ما تفکر سازهاي همراه با تفکر نرمافزاري را به صورت متوازن انجام ميدهيم.

گذري بر بودجه

نوروزي افزود: شهرداري اصفهان تنها شهرداري در کشور است که با تدبير و کار شبانهروزي و البته مشارکت مردم توانسته بودجه 3000 ميليارد توماني خود در سال گذشته را با 37 درصد افزايش به 4100 ميليارد تومان در سال 98 که کار سادهاي هم نبود برساند.

شهردار اصفهان اظهار کرد: در سال گذشته، شهرداري اصفهان نسبت به ساير کلانشهرهاي کشور از نظر بودجه از وضعيت بسيار خوبي بهرهمند بود و بيش از 88/4 درصد بودجه تحقق يافت که کار بسيار مهمي بود. اين در شرايطي است که بسياري از کلانشهرهاي کشور با عدم تحقق بودجه مواجه بودند ولي ما توانستيم حقوق کارگران و کارمندان شهرداري اصفهان را پرداخت و به روز کنيم و اين افتخار براي ما کافي است.

نقش شهرداري در مقابله با سيلاب

نوروزي با اشاره به نقش اصفهان در کمک به مناطق و مردم سيلزده کشور هم گفت: با افتخار اعلام ميکنم شهرداري اصفهان اولين شهرداري کشور بود که براي کمک به سيلزدگان لرستان پيوست و آتشنشاني اصفهان توانست 500 خانه را از سيلاب نجات دهد و سپس شهرداري اصفهان در معمولان اقداماتي را صورت داد و پس از آن به کمک سيلزدگان خوزستان شتافت و به موقع شهرداري اصفهان کار خود را با تجهيزاتي که داشت در خوزستان آغاز کرد و موجب زير آب نرفتن بخشي از شهر اهواز شد که به شهرداري اصفهان واگذار شده بود و تا هر موقعي هم که نياز باشد ما ميمانيم.

وي با بيان اينکه ميدانيم شهرداري در خارج از شهر نميتواند هزينه کند و اين خلاف است، گفت: بر اساس تصويب شوراي شهر اصفهان و اينکه رهبر معظم انقلاب همه دستگاهها را موظف به کمک به سيلزدگان کردند ما اين اقدامات را انجام داديم و حتي بر اساس تصويب شوراي اسلامي شهر، کمکهاي مالي هم صورت گرفت و بايد دانست که شرايط عادي با شرايط فوقالعاده تفاوت دارد و ما موظف به اين کارها بوديم. اين در حالي است که شهرداري اصفهان در زلزله کرمانشاه و هر جايي از کشور که حادثهاي در آنجا رخ دهد و جان انساني به خطر بيافتد و کمک شهرداري اصفهان مؤثر باشد، مسئوليت را مي پذيرد و کمک خواهد کرد.

نوروزي اضافه کرد: در جريان کمک شهرداري اصفهان به سيلزدگان در کشور، در مجموع کاري نشد که ما از ارائه خدماترساني به مردم بکاهيم و همين امروز اگر از شهروندان اهواز و پلدختر در مورد عملکرد شهرداري اصفهان در جريان سيل بپرسيد ميگويند شهروندان اصفهاني جانانه ايستادند که اين افتخار بزرگي براي شهروندان اصفهاني است.

آماده مقابله با سيل در اصفهان هستيم

شهردار اصفهان تأکيد کرد: ما براي مقابله با سيل احتمالي در اصفهان، چاهها، جويها و ماديها را در برنامه بازسازي داريم و آمادگي کامل داريم مگر اينکه حادثه غيرمترقبهاي رخ دهد که معادلات ما را بر هم بزند.

شهرداري زمينه گناه ايجاد نميکند

شهردار اصفهان در مورد اجراي موسيقي در چهارباغ و اظهارنظر امام جمعه موقت اصفهان هم اينگونه پاسخ داد که شهرداري اصفهان همانگونه که خدمات ارائه ميدهد زيرساخت آن را نيز فراهم ميکند و ما 9 سالن در سينما ساحل ايجاد کردهايم و هدف آن است که در اين سالنها اخلاق رعايت شود و مردم شاد باشند و به زندگي ادامه دهند. ولي اينکه چه چيز توليد ميشود کار دستگاههاي نظارتي همچون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي، تشکلهاي فرهنگي و... است.

وي افزود: ما کاري نکرديم تا زمينه ترويج گناه فراهم شود بلکه ميخواهيم جوانان اوقات فراغت خود را سالم و به خوبي سپري کنند و حتي امروز در رهنان در حال ساخت سينما هستيم و سينما در خوراسگان را به بهرهبرداري رسانديم.

وي گفت: احداث سينما، ترويج گناه نيست و اين عدم شناخت از مسائل فرهنگي است و لازم است اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي مراقب باشد تا فيلم ناهنجار توليد نشود.

نوروزي اظهار اميدواري کرد مراکز فرهنگي در مناطق محروم اصفهان افزايش يافته و کسي سنگاندازي نکند تا شهرداري نيز بتواند به مأموريت خود بپردازد.

تغيير رويکرد نسبت به فضاي سبز

شهردار اصفهان در ادامه گفت: در گذشته ما در اصفهان 12 هزار هکتار فضاي سبز داشتيم اما با تبديل بخشي از فضاي سبز به خيابان و... امروز مساحت فضاي سبز به5000هکتار رسيده که 3700 هکتار آن در اختيار شهرداري اصفهان است و سال گذشته نيز با 33 هزار تانکر آب و ايجاد تصفيهخانه و خريد پساب و تصفيه آب، توانستيم درختان و فضاي سبز را حفظ کنيم و امسال نيز سعي داريم تصفيهخانه جديد احداث کنيم و در حقيقت نگاه ما به فضاي سبز مثل گذشته نيست و ناگزير بايد بتوانيم از گياهان مقاوم براي حفظ فضاي سبز استفاده کنيم. اين در حالي است که سال گذشته 217 هزار مترمربع چمن مقاوم ايجاد شده و در سال 98 نيز سياست ما حرکت به سوي فضاي سبز مقاوم در مقابل خشکسالي است اگرچه اميد است امسال سالي پربرکتتر از سال 97 باشد.

شيوه کمک به مساجد

وي با بيان اينکه شهرداري به حوزههاي فرهنگي، مساجد و... شهرداري اصفهان کمک خوبي کرده است، افزود: ما بودجههاي مساجد را منطقي و دقيق کردهايم تا اثربخش باشد و تاکنون به 70 درصد تعهدات خود عمل کردهايم ولي به قولهايي که بي حساب و کتاب داده شده بود بيتوجه بوديم و اميد است بتوانيم اين سياست را استمرار دهيم.

درباره 2 پروژه مهم

شهردار اصفهان از پروژههاي نيمه تمام شهري هم سخن به ميان آورد و گفت: زماني که به شهرداري آمدم، بسياري از پروژههاي نيمه تمام رها شده يا تعطيل بودند.

نوروزي ادامه داد: ما پس از 15 سال، در 1/5 سال گذشته توانستيم غبار غربت و بياعتمادي بين کسبه و شهرداري را در منطقه احداث ميدان امام علي(ع) کمرنگ کنيم. اين در حالي است که پروژه ميدان امام علي(ع) دچار تحريم مردمي شده بود چون رضايت آنان در اين محدوده در ابتدا حاصل نشد اما ما با دعوت از مردم و برگزاري جلساتي، در حال رونق بخشيدن به اين محدوده هستيم. از سوي ديگر سالن اجلاس تعطيل بود و ميلياردها تومان بدهکار بوديم و سرمايه در حال نابودي بود که امروز 23 پيمانکار با 30 قرارداد و 200 کارگر در سالن اجلاس فعاليت کاري دارند. اينها بخشي از پروژههاي نيمه تمام است.

تعامل با ميراث فرهنگي در چهارباغ

وي ادامه داد: وقتي به شهرداري اصفهان آمدم در چهارباغ که هر لاين آن 1100 متر است 300 متر ساخته شده بود و ما با اصلاحاتي جلوي گودبرداري در اين محدوده را گرفتيم و سنگفرش را ادامه داديم چون نميتوانستيم اين 300 متر را تخريب کنيم و در چهارباغ همه کارهايي که انجام داديم با تعامل ميراث فرهنگي و مجوز ميراث فرهنگي بوده و حتي با فراخوان معماران، نقطه نظرات کارشناسي آنان را اجرايي کرده و ميکنيم و معتقديم چهارباغ يک برنامه و نه يک پروژه بود و در مسير فعاليت قابل اصلاح است. البته در اين راستا پروژهاي همچون پل اشکاوند هم داريم که تمام شده ولي پول به پيمانکار پرداخت شده و در هر متر آن دهها مالک وجود دارد که ما در حال حل و فصل اين نيز هستيم.

درباره آينده 2 پروژه

شهردار اصفهان از بهرهبرداري پل رينگ حفاظتي در کنار کارخانه قند تا 18 ماه آينده خبر داد و افزود: بزرگترين پل رينگ حفاظتي در کنار کارخانه قند اصفهان کلنگزني شد که طي 18 ماه آينده با 122 ميليارد تومان، به بهرهبرداري خواهد رسيد.

نوروزي همچنين نويد داد که مطالعات اوليه احداث تراموا در شهر اصفهان در دستور کار قرار دارد تا محرک توسعه اصفهان باشد تا مردم در اصفهان به عنوان وسيله حمل و نقل از آن استفاده کنند.

مسير مناسب در حوزه حمل و نقل

وي ادامه داد: امسال يک سوم بودجه شهرداري اصفهان معادل 1100 ميليارد تومان به حمل و نقل عمومي اختصاص يافته که از اين ميزان 500 ميليارد تومان به صورت اوراق مشارکت بوده، يعني توانستيم بودجههاي دولتي را وارد شهر کنيم و در حقيقت اصفهان در حوزه حمل و نقل مسير خوبي را آغاز کرده و ما در حال ساخت پنج ايستگاه مترو با شيوههاي جديد هستيم.

شهردار اصفهان شعار شهرداري اصفهان مبني بر اينکه کارگران در شهر مشغول کارند را يک واقعيت خواند و از رسانهها خواست تا علاوه بر نقاط ضعف، نسبت به انعکاس نقاط قوت در شهر اصفهان اقدام کنند.

نوروزي در ادامه اذعان کرد: در شهر اصفهان امروز 15 پروژه نيمه تمام وجود دارد که در حال تکميل است که ميتوانست در گذشته با هزينههاي بسيار کمتري به بهرهبرداري برسد و افزود: ايجاد مترو به نفع همه مردم شهر است و آيندگان در مورد آن قضاوت خواهند کرد.

حل مسئله اصفهان در گرو حل مشکل زايندهرود

وي با بيان اينکه ما از اول با بازچرخاني آب در زاينده رود موافق نبوديم، گفت: آب زايندهرود را از مبدأ تا مقصد مي خواهيم و گاوخوني را حيات ميدانيم و حل مسئله اصفهان در گرو حل زايندهرود است و خوشبختانه استاندار اصفهان هم هماهنگ بوده و زحمات قابل تقديري در اين راستا دارد و ما نيز آخرين جلسه در مورد آب را در وزارت نيرو براي زايندهرود برگزار کرديم، که اميد است اين پيگيريها به نتيجه مطلوب برسد چرا که دغدغه اول ما، زايندهرود است و ما با همه ابزار براي جريان يافتن آب در زايندهرود تلاش ميکنيم تا شاهد دايمي شدن جريان آب در زايندهرود باشيم.

شهردار اصفهان اظهار کرد: سعي داريم از ديپلماسي شهري که بهترين ابزار براي شناسايي شهر به ديگر کشورهاست استفاده کرده و مسائل را حل و فصل کنيم و با برگزاري هفته فرهنگي اصفهان در همين راستا گام برميداريم.

نوروزي گفت: با تهيه مقاله و کارهاي علمي و بهرهگيري از نظرات مشاوران در بحث حقوق شهروندي سعي داريم مناسبسازي براي معلولان را در سطح شهر بيش از پيش اجرايي کنيم و نسبت به اين قشر جامعه، احساس تکليف مي کنيم.

توجه به عدالت اجتماعي

وي با بيان اينکه عدالت اجتماعي از ارکان خدماترساني شهرداري اصفهان است، افزود: سرانه هزينه هر شهروند در سال، دو ميليون و يکصد هزار تومان بوده که افراد مناطق محروم از آن بيشتر بهرهمند شدهاند و اين بودجه در مناطق محروم عملياتي ميشود و در حقيقت عدالت اجتماعي با نگاه به مناطق محروم و توسعه اين مناطق صورت ميپذيرد.

هويت اصفهان را حفظ ميکنيم

شهردار اصفهان معتقد است در دوره او به هيچ خانه تاريخي و ابنيهاي در اصفهان آسيب وارد نشده است.

نوروزي ادامه داد: اجازه نميدهيم به ابنيه تاريخي شهر اصفهان همچون ميدان امام(ره) صدمه وارد شود و ميخواهيم هويت و فرهنگ ايراني در اصفهان همچنان حفظ شود.

وي خاطرنشان کرد: مترو اصفهان بر اساس استانداردهاي جهاني است و محاسبات لازم در خصوص زلزله در احداث مترو انجام شده و ايمن است اين در حالي است که مردم در مواقع بروز زلزله احتمالي، ميتوانند در مترو ايمن باشند.

شهردار اصفهان اشارهاي هم به سال رونق توليد داشت و اظهار اميدواري کرد توليدات داخلي در بخشهاي مختلف رونق گرفته، تا خودکفا شويم.

کاهش تعداد مشاوران شهردار

نوروزي موفقيت شهرداري اصفهان در بخشهاي مختلف در سال گذشته را صرفهجويي 20 درصدي دانست و گفت: اين صرفهجويي 20 درصدي، کيفيت را هم افزايش داد و ما سال گذشته هيچکس را اخراج نکرديم و بازنشستگان از شهرداري جدا شدند و اين امر در پي استقامت در برابر فشارهاي ناروا ميسر شد.

وي همچنين از کاهش مشاوران خود در شهرداري اصفهان به هفت نفر خبر داد و افزود: در شهرداري هفت معاون دارم که بايد هفت مشاور داشته باشم و به همين دليل مشاوران خود را کاهش دادم. البته ما مشاوران جوان داريم که 35 نفر بوده و جزو شوراي مشورتي هستند که سازماني نيستند و حقوق دريافت نميکنند.


ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
شماره پیامک:۳۰۰۰۷۶۴۲ شماره تلگرام:۰۹۱۳۲۰۰۸۶۴۰
خبر کوتاه
پارلمان شهر
پربیننده ترین
آخرین اخبار
پرطرفدارها