ورود دولت و بخش خصوصي براي سرپا نگهداشتن کارخانه صنعتي بزرگ فولاد کشور
کد خبر: ۱۳۲۳۹۴
تاریخ انتشار: ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۵:۱۷

نصف جهان: «ذوب آهن اصفهان» اولين کارخانه صنعتي بزرگ فولاد کشور اکنون با مشکلات قابل توجهي همچون تأمين مواد اوليه روبهرو است که منجر به خالي ماندن نيمي از ظرفيت توليدي آن شده و شرايط اقتصادي اين شرکت را متأثر ساخته است.

بنا به گفته مسئولان، در صورت تأمين مواد اوليه براي شرکت ذوبآهن، اين توان وجود دارد که ميزان توليد فولاد آن از دو ميليون و 200 هزار تُن فعلي به حدود چهار ميليون تن برسد. اما با توجه به اينکه بدون مواد اوليه، اين شرکت قادر به تأمين نيازهاي داخلي و حفظ شرايط موجود نخواهد بود مقرر شده است مصوبهاي از دولت اخذ شود که بر اساس آن به صورت ويژه تأمين سنگآهن براي ذوبآهن اصفهان انجام شود. وزير صمت نيز دستور ويژهاي براي تأمين مواد اوليه مورد نياز ذوبآهن صادر کرده و هيئت عامل ايميدرو هم براي تأمين مواد اوليه ذوبآهن اخيراً مصوبهاي را از نظر گذراندند. همچنين ايميدرو بارها عزم جدي خود براي کمک به ذوبآهن اعلام و مقرر کرده است که سنگآهن بيشتري در اختيار ذوبآهن بگذارد.

در اين ميان برخي مسئولان و صاحبنظران نيز با ارائه راهکارهايي سعي در رفع مشکل تأمين مواد اوليه اين شرکت دارند به طوري که مهرداد اکبريان، رئيس انجمن سنگآهن ايران با تأکيد بر لزوم حمايت دولت از ذوبآهن اصفهان ميگويد: ما ميدانيم که اين شرکت از کمبود مواد اوليه به ويژه سنگآهن رنج ميبرد و مدتهاست با اين چالش دستوپنجه نرم ميکند و نياز به معدن سنگآهن دارد. وي با طرح پيشنهاد تشکيل يک کنسرسيوم بيان ميکند: بهعنوان راهکار عملي پيشنهاد ميکنم کنسرسيوم مشترک متشکل از ذوبآهن اصفهان و چندين توليدکننده بزرگ و کوچک تشکيل شود و ذوبآهن براي خريد معدن و تأمين پايدار سنگآهن مورد نياز خود از آن بهرهمند شود.

همچنين قدير قيافه، عضو هيئت مديره انجمن سنگآهن ايران با اشاره به علت کمبود عرضه سنگآهن به ذوبآهن اصفهان اظهار ميکند: دليل ديرکرد اين مجتمع صنعتي، در پرداخت تعهدات مالي خود به برخي توليدکنندگان است بهطوريکه آنها رغبتي به فروش مستقيم سنگآهن به ذوبآهن اصفهان ندارند زيرا دريافت پول از اين مجتمع صنعتي نيازمند انتظار طولاني است. به توصيه عضو هيئت مديره انجمن سنگآهن ايران براي خروج از شرايط فعلي همه مصرفکنندگان زنجيره فولاد مواد اوليه موردنياز خود را از بورس کالا تأمين ميکنند.

محمد رضواني فر، مديرعامل هلدينگ شستا نيز از ايجاد يک ميز تخصصي و کارگروه مستمر براي رسيدگي به مشکلات ذوبآهن خبر ميدهد و ميگويد: براي تأمين مواد اوليه «ذوب» تفاهمنامهاي در دست امضاست تا 5/6 ميليون تن سنگآهن براي اين شرکت تأمين شود.

اما مديرعامل شرکت ذوبآهن در رابطه با مشکل تأمين مواد اوليه اين شرکت چه ميگويد؟ منصور يزدي زاده با اشاره به صادرات بيش از 50 درصد توليدات شرکت و ثبت رکورد بيش از يکميليون تن صادرات بيان ميکند: با وجود آنکه موانع و مشکلاتي همچون تحريمها باعث دشواري در صادرات شد اما با اقدامات و تلاش هاي صورت گرفته صادرات خوبي انجام شد به طوريکه در هشت ماه سال گذشته بالغ بر 130 هزار تن محصول فرعي صادر شد.

وي يکي از مهمترين دغدغههاي مديريت ذوبآهن را تأمين پايدار مواد اوليه بهخصوص مواد آهندار و زغالسنگ عنوان مي کند و ابراز اميدواري ميکند که با تأمين پايدار مواد اوليه، توليد ذوبآهن به ميزان بسيار بالاتري برسد.

به گفته يزدي زاده، ذوبآهن در دهه 40 معادن اصلي سنگآهن و زغال سنگ کشور را اکتشاف، تجهيز و ساماندهي کرد و پايهگذار فعاليتهاي مدرن معدني کشور به شمار ميآمد اما اين شرکت در حال حاضر به دليل سياستهاي نادرست در واگذاري معادن طي دورههاي مختلف با مشکل تأمين مواد اوليه مواجه شده است در حاليکه سنگآهن، خام فروشي شده و صادر ميشود. مديرعامل ذوبآهن خاطرنشان ميکند: واضح است زماني که خام فروشي سنگآهن با صرفه اقتصادي زيادي همراه است مواد اوليه به ميزان کافي در اختيار ذوبآهن اصفهان قرار نميگيرد.

وي ميافزايد: دليل استفاده ذوبآهن از روش کوره بلند، نياز به مصرف حاملهاي انرژي مانند زغال و کک است که به دليل نامرغوب بودن زغال توليد داخل مجبور به واردات است و اين اقدام معنايي به غير از تأمين مواد اوليه با قيمتهاي جهاني ندارد و به مسئلهاي بزرگ براي شرکت تبديلشده است.

به گفته اين مسئول در طرف مقابل، رقباي ذوبآهن قرار دارند که به دليل برخوردار بودن از يارانه انرژي داراي توان پرداخت بهاي بيشتر براي خريد سنگآهن هستند. وي تأکيد ميکند: شرکت براي حل اين مشکل به دنبال حمايت مالي نيست، بلکه حمايت دولت براي تأمين پايدار مواد اوليه از طريق معادني که در برههاي از زمان توسط ذوبآهن راهاندازي شدند براي اين شرکت داراي اهميت فراواني است.


ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
شماره پیامک:۳۰۰۰۷۶۴۲ شماره تلگرام:۰۹۱۳۲۰۰۸۶۴۰
خبر کوتاه
پارلمان شهر
پربیننده ترین
آخرین اخبار
پرطرفدارها