شهردار  اصفهان در نشست معاونين فني و عمراني کلانشهرها:
کد خبر: ۱۵۸۵۲۸
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۸ - ۱۶:۵۸

نصف جهان: «جلسات و نشست‌هاي تخصصي معاونين فني و عمراني کلانشهرهاي ايران، نبايد به گفتگو بيانجامد و يقيناً اينگونه جلسات که افراد کارشناس و آشنا با مشکلات شهري در آن شرکت دارند بايد به گونه‌اي ورق بخورد که در سطح ملي نه محلي براي همه مردم، آباداني به ارمغان داشته و به گونه‌اي عمل شود که همه شهرداري‌ها با تعامل بتوانند از امکانات يکديگر استفاده کنند که ما در شهرداري اصفهان اين کار را در حال تثبيت داشته و با شهرداري‌هاي همجوار انجام مي‌دهيم.»

شهردار اصفهان در بيست و هشتمين نشست تخصصي معاونين فني و عمراني کلانشهرهاي ايران که در سالن رنگين کمان هتل آسمان برپا بود با بيان اين مطلب افزود: در اين راستا و براي نجات از آلودگي ترافيک، ما با فولاد مبارکه در مبارکه و با ذوب آهن در زرين شهر شبکه ايجاد کرده و اگر همه شهرها به اين تعامل و همکاري در زمينه استفاده از امکانات بيانديشند وضعيت مطلوب‌تري خواهيم داشت.

قدرت‌ا... نوروزي با بيان اينکه در اينگونه جلسات کلانشهرها، بايد دردهاي مشترک شناسايي و مشکلات هر شهر مورد بررسي قرار گرفته و از طريق ارائه امکانات به يکديگر کمک کنيم، افزود: بايد دست از رفتارهاي ناسيوناليستي برداشت و با عدم جزيره‌اي عمل کردن و تعامل، در همه کشور شاهد شهرهاي زيست‌پذير باشيم.

وي از عدالت فضايي سخن به ميان آورد و گفت: ما به دنبال برابري واقعي، نه شکلي که همان عدالت است بوده و بايد عدالت فضايي رعايت شود. بنابراين بار ديگر تأکيد دارم بياييم به گونه‌اي بيانديشيم که امکانات ما در همه شهرها مورد استفاده قرار گرفته و با کمک يکديگر مسير پيشرفت طي، تا يک گام در راستاي بهبودي شهرها برداشته شود.

نوروزي با بيان اينکه امروز در شهر اصفهان، پروژه‌هاي بسيار بزرگي همچون حلقه حفاظتي، سالن همايش‌ها، خط 2 مترو و... با شعار زيست‌پذير شدن شهر در حال اجراست، گفت: پروژه حلقه حفاظتي شهر اصفهان از سال گذشته آغاز شد و با همت والاي مديريت شهري به ويژه عمران شهري به خوبي پيش رفته و مصوبات خوبي هم براي تأمين مالي اين پروژه که مسير حدود 80 کيلومتري که 50 کيلومتر آن داخل شهر است و آزادسازي هم کار مشکلي است هموار شده است.

وي اضافه کرد: پروژه حلقه حفاظتي شهر اصفهان فقط 23 تقاطع غيرهمسطح داشته که 140 ميليارد تومان هزينه دارد که اجراي آنها با شرايط مالي شهرداري‌ها کار ساده‌اي نيست اما زماني که انسجام و تعامل در مديريت شهري و حمايت مسئولان باشد سختي‌ها هموار مي‌شود.

رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان هم با تأکيد بر اينکه امروز بايد به شرايط اقتصادي توجه داشت ولي اين امر نبايد ما را از مسئوليت خود دور کند، گفت: اگر امروز فعاليت‌هاي عمراني در سطح کشور انجام مي‌شود متأثر از اقدامات شهرداري‌ها بوده و دولت کمتر قادر به اجراي پروژه‌هاي عمراني است چرا که دولت در مسير شرايطي قرار دارد که انتظار بيشتر داشتن از دولت با وجود تحريم و... شايسته نيست.

عليرضا نصر اصفهاني گفت: امروز اجراي پروژه‌هاي مختلف شهري، باعث سرزندگي شهرها بوده و بايد اميد و اعتماد را در مردم افزايش داده و شرايط زيست را براي مردم با انجام فعاليت‌هاي شهري آماده کنيم.

وي خاطرنشان کرد: ما امروز به مديران جسور و البته فکور و مدبر و برنامه‌ريز نياز داريم تا پروژه‌هايي را در شهر رقم زنند که قصور در اين امر به هر دليلي، مورد پسند مردم نيست.

رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان ايجاد زمينه و شرايط براي انجام فعاليت‌ها از سوي بخش خصوصي را يادآور شد و گفت: بخش خصوصي با انجام کار در شهرها به يک بازي برد برد ورود پيدا مي‌کند و با توجه به سبک زندگي مردم اگر به بودجه شهرداري اتکا شود کارها در اندازه مردم نخواهد بود. بنابراين ما براي بخش خصوصي فرش قرمز پهن کرده، تا هم بخش خصوصي سود برده و هم مسير مديريت هموار شود.

نصر اصفهاني گفت: امروز بايد تجربه‌هاي گران‌سنگ مديران شهري در زمينه‌هاي مختلف با هم مبادله و زمينه تبادل افکار آنان فراهم شود که مي‌تواند از مأموريت‌هاي اينگونه جلسات باشد. چرا که امروز ما ديگر مجاز نيستيم هر چيزي را دو بار تجربه کنيم که اين خطاي فاحش است.

رئيس کميسيون شهرسازي، معماري و عمران شهري شوراي اسلامي شهر اصفهان هم گفت: در مديريت شهري در دو دهه اخير به خصوص بعد از اتمام جنگ تحميلي، اشتهاي انجام سريع پروژه‌ها تبديل به خواست مديريت شهري شده تا بتوانند در دوره‌اي که هستند سنگ بنايي از خود به جا بگذارند و اين خودنمايي نه در عمران، بلکه در همه بخش‌ها ديده مي‌شود.

شيرين طغياني افزود: گاهي هنوز تملک انجام نشده تأمين منابع مالي و امکان‌سنجي نشده کلنگزني مي‌کنند و در اين فرايند ما با سيل پروژه‌هاي نيمه تمام در دولت و شهرها مواجه بوده که نمي‌توانند آنها را به بهره‌برداري برسانند و رها شده که اين خود نوعي حق‌ الناس به شمار مي‌رود.

وي گفت: در دوره‌هاي گذشته، يک پروژه که يک دهم کار آن هم انجام نشده بود افتتاح شد چون مدير مربوطه رفتني بود.

طغياني با بيان اينکه به شوراي اسلامي شهر اصفهان انتقاد شده که چرا پروژه‌هاي نيمه تمام ديگران را تمام مي‌کنيد، گفت: شهردار اصفهان تأکيد دارند که پروژه‌هاي نيمه تمام بخشي از سرمايه مردم است که بايد آنها را به اتمام برسانيم.

معاون عمران شهري شهرداري اصفهان نيز به عنوان ميزبان بيست و هشتمين نشست تخصصي معاونين فني و عمراني کلانشهرهاي ايران با خيرمقدم و قدرداني از همه کساني که در برپايي اين نشست تلاش کردند، گفت: امروز بسيار خوشحالم که شهرداري اصفهان ميزبان کساني است که نقش مهم و مؤثري در تحقق برنامه‌ها و سياست‌هاي عمراني شهرها دارند.

ايرج مظفر افزود: برگزاري اين نشست‌ها براي تبادل تجربيات موفق؛ به اشتراک‌گذاري توانمندي‌ها و توان تخصصي و گذراندن مصوبات مفيد و مؤثر و به شرط حمايت کليه مراجع ذيربط براي حل مشکلات احتمالي و قانوني مي‌تواند زمينه‌ساز بسترهاي بسيار خوبي براي حرکت‌هاي عمراني در سطح شهرها باشد.

وي ادامه داد: در سال‌هاي اخير توقع مردم نسبت به ارائه خدمات شهري و عمراني از شهرداري‌ها مخصوصاً در شهرهاي بزرگ مثل اصفهان زياد شده است و تقريباً کليه امور شهر را از شهرداري مطالبه مي‌کنند بنابراين عدم اقدام براي اجراي عمليات عمراني در سطح شهر باعث رکود، رخوت و نااميدي در شهر مي‌شود که آثار آن افزايش آمار بيکاري، کاهش ساخت و سازها، کاهش درآمد و نهايتاً کاهش سطح خدمات به شهروندان است. بدين جهت مديريت جديد شهرداري اصفهان در حال حاضر با سياست اتمام پروژه‌هاي نيمه تمام و اجراي پروژه‌هاي تأثيرگذار با استفاده از کليه پتانسيل‌هاي موجود در شهر اصفهان فقط در بخش عمراني علاوه بر اجراي ابرپروژه‌هاي خط 2 قطار شهري، حلقه حفاظتي، مرکز همايش‌هاي بين‌المللي اصفهان، تقاطع‌هاي غيرهمسطح، سالن گلستان شهدا، پايانه‌هاي مسافربري و... نسبت به اجراي حدود 330 پروژه در سطح مناطق با مبلغ قراردادهاي منعقد شده بالغ بر 1000 ميليارد تومان در خط 2 پروژه قطار شهري و 736 ميليارد تومان در مناطق مختلف شهرداري اقدام کرده است که اين اقدام در وضعيت اقتصادي فعلي شامل عدم ثبات قيمت‌ها، همخوان نبودن قوانين براي اخذ تصميمات مناسب در برخي از بخش‌ها، ايرادات بخش‌هاي نظارتي، محدوديت‌هاي ترافيکي، معارضات ملکي و تأسيساتي و... صرفاً با همت و عزم جدي، حضور و پيگيري مستمر مديران شهرداري و اعضاي شوراي اسلامي شهر و همدلي و همراهي مديران استاني و شهري ميسر شده و بحمدا... کلانشهر اصفهان را به کارگاهي بزرگ عمراني به وسعت يک شهر مبدل ساخته تا برگ زرين ديگري را براي اجراي همزمان اين تعداد پروژه و با اين مبلغ در کارهاي عمراني شهري به افتخارات خود بيافزايد.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
شماره پیامک:۳۰۰۰۷۶۴۲ شماره تلگرام:۰۹۱۳۲۰۰۸۶۴۰
دیدگاه
پربیننده ترین
آخرین اخبار
پرطرفدارها