محمد کيهاني مدير منطقه 8 شهرداري اصفهان تشريح کرد
کد خبر: ۱۹۴۳۶۵
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۶

نصف جهان: شهرداري‌هاي 15گانه کلانشهر اصفهان در سال اخير عمدتاً از افزايش درآمد و ايجاد پروژه‌هاي عظيم و توسعه شهري صحبت مي‌کنند و عملكرد آنان نيز توسط مردم مورد بررسي قرار مي‌گيرد چون ملموس‌ترين تحول در زندگي شهروندان تغييرات محيط اطراف زندگي‌شان است و طبيعتا عملکرد شهرداري‌ها به‌طور واضح قابل‌مشاهده است.

محمد کيهاني، مدير منطقه 8 شهرداري اصفهان با اشاره به اينکه ارزيابي اصلي عملکرد منطقه توسط مديريت ارشد شهري، نمايندگان مردم در شوراي اسلامي شهر و همچنين شهروندان انجام مي‌شود، اظهار مي‌کند: پس از 21 ماه خدمت در منطقه 2 شهرداري اصفهان، تقريبا نيمه دوم سال 98 بود که به منطقه 8 منتقل شدم. وضعيت تحقق بودجه چندان مورد انتظار نبود و اين مسئله هم دلايل مختلفي داشت؛ در نيمه نخست سال 98 تنها 20 درصد از درآمدها تحقق پيدا کرده بود و از طرفي هم فقط 6 ماه فرصت داشتيم تا كل بودجه سال 98 را محقق سازيم.

کيهاني ادامه مي‌دهد: عموماً بسته‌هاي تشويقي در نيمه دوم هر سال در اختيار شهرداري‌ مناطق قرار داده مي‌شود و همچنين شهروندان و سرمايه‌گذاران نيز در صورتي‌که قصد سرمايه‌گذاري داشته باشند در شش ماهه دوم سال بيشتر اقدام مي‌كنند.

 

  اتفاقات سال 98 شرايط ويژهاي را براي منطقه 8 رقم زد

مديرمنطقه 8 شهرداري اصفهان تصريح مي‌کند: سال 98 شرايط ويژه و سختي را سپري کرديم؛ سالي که اتفاقات آبان ماه عملكرد شهرداري را تحت‌الشعاع قرار داد؛ به دنبال افزايش نرخ بنزين، اعتراض‌هاي مردمي شدت گرفت و خسارت‌هاي بسيار زيادي را در منطقه 8 بر جاي گذاشت و حدود يک ماه زمان برد تا مجدداً وضعيت را به حالت سابق برگردانده و شرايط منطقه تا حدودي به شرايط قبلي برگردد.

وي اضافه مي‌کند: با توجه به اينکه جذب بيشتر درآمدها در اسفندماه است، اما شيوع ويروس كرونا از اواخر سال گذشته تأثير بسيار زيادي بر اين موضوع گذاشت که البته با تلاش و همکاري همه مديران و مسئولان منطقه موفق شديم در پايان سال  94 از کل بودجه را جذب کنيم که با وجود اتفاقات بازدارنده آبانماه و همچنين شيوع ويروس کرونا، اتفاق بسيار خوبي بود.

کيهاني مي‌گويد: زماني که تقريبا کل بودجه ساليانه يک منطقه محقق مي‌شود، طبيعتاً برنامه‌هاي پيش‌بيني شده و اهدافي که در ابتداي سال براي منطقه پيش‌بيني شده عملياتي مي‌شود.

 

  تحقق 100 درصدي بودجه سال 99 در دي ماه سال جاري

مدير منطقه 8 شهرداري اصفهان تصريح مي‌کند: بودجه سال 98 اين منطقه 140 ميليارد تومان بود که در سال 99 به 174 ميليارد تومان افزايش يافت كه البته پس از اصلاح بودجه در زمستان،‌ به رقم 180 ميليارد تومان افزايش يافت که در دي ماه سال جاري 100 درصد آن محقق شد و پيش‌بيني مي‌کنيم تا پايان سال 99 اين ميزان به 140 درصد رسيده و سال 99 را با 40 درصد مازاد بودجه پيش‌بيني‌شده، به پايان برسانيم که در اين صورت به موفقيتي بزرگ دست يافته ايم.

وي افزود: از اين ميزان نزديک به 93 ميليارد تومان در حوزه‌هاي عمراني، خدمات شهري، فرهنگي و ... هزينه شد که مطابق با بودجه‌ پيش‌بيني‌شده بود.

 

  پيشبيني خوشبينانه تحقق بودجه 280 ميليارد توماني 1400

وي اضافه مي‌کند: بودجه سال 1400 منطقه كه به تصويب شوراي اسلامي شهر اصفهان نيز رسيده است با افزايش 60 درصدي نسبت به بودجه امسال، يعني از 180 ميليارد تومان به 280 ميليارد تومان افزايش يافته و پيش‌بيني مي‌کنيم که مطابق با برنامه ريزي هاي انجام شده  اين ميزان در سال آينده محقق شود.

مدير منطقه 8 شهرداري اصفهان اشاره مي‌کند: بعضاً در بين عوام تصور مي‌شود بودجه تصويبي از مرکز به مناطق اختصاص داده مي‌شود و شهروندان در صحبت‌هاي خود عنوان مي‌کنند که بعضاً بودجه فلان پروژه چرا اختصاص نيافته است و يا در جاي ديگري صرف مي‌شود که اين تصور كاملاً اشتباه است. بودجه يك برنامه پيش‌بيني درآمدي است؛ به اين معنا که پيش‌بيني مي‌شود منطقه 8 سال آينده 280 ميليارد تومان درآمد كسب کند و قرار نيست اين بودجه از منبع مشخصي يا به حساب منطقه واريز شود بلکه اين بودجه پيش‌بيني شده توسط مديران، مسئولان و کارمندان شهرداري طبق برنامه‌هاي از پيش تعيين شده تأمين مالي و تحقق پيدا نمايد. البته در اين منطقه مي‌بايست حدوداً يک‌چهارم از درآمد سالانه حاصله را نيز به شهرداري مركزي بر‌گردانيم تا در پروژه‌هاي كلانِ شهري از جمله احداث آزادراه، مترو و ... هزينه شود.

 

  هزينه عمده بودجه شهرداري در آباداني مناطق کمبرخوردار شهر

وي ادامه مي‌دهد: خوشبختانه در اين دوره از مديريت شهري و شوراي اسلامي شهر اصفهان بيشترين هزينه‌ها صرف احداث پروژه‌هاي بزرگ و کوچک در مناطق محروم و کم‌برخوردار مي‌شود و توجه ويژه مديريت شهري، به آباداني اين مناطق از کلانشهر اصفهان بوده است. در راستاي اين سياست‌گذاري کلي نيز، در منطقه 8 نگاه ويژه‌اي به مناطق كم‌برخوردار داشته و داريم.
به طور مثال طي يک سال اخير در بحث احداث پياده‌راه و آسفالت‌ريزي، احداث پارک ها و بوستان‌هاي محلي‌، ورزشگاه‌ و در مجموع بيشترين حجم فعاليت‌هاي عمراني، در مناطق كم‌برخوردار انجام شده است.

 

 250 هزار مترمربع از معابر سطح منطقه آسفالتريزي شد

کيهاني ادامه مي‌دهد: از آبان ماه سال گذشته تاکنون 250 هزار مترمربع آسفالت‌ريزي در سطح منطقه انجام شده است. منطقه 8 به‌عنوان پرجمعيت‌ترين منطقه شهر اصفهان و جمعيتي نزديک به 300 هزار نفر با تنوع قومي و گرايش‌هاي متفاوت شهروندان و البته با سطح درآمدي متفاوت را در خود جاي داده است که برآورده ساختن انتظار همه ساکنان منطقه‌ کمي سخت است چراکه نيازهاي متفاوتي دارند. به عنوان مثال با توجه به اينکه برخي از معابر اين منطقه از لحاظ زيرسازي و آسفالت وضعيت مناسبي نداشت، شهروندان مکرراً تقاضاي آسفالت‌ريزي معابر را مطرح مي‌کنند که اين کار در اولويت برنامه‌هاي عمراني سال جاري قرار گرفت و در سال 1400 نيز با قوت ادامه خواهد داشت، البته متأسفانه افزايش قيمت قير روند کار ما را با مشکل مواجه کرده است، اما با اين وجود از شدت انجام آن کم نخواهيم کرد و معابر نامناسب به مرور سامان مي يابند.

 

  کمبود سرانه فضاي سبز منطقه 8 نسبت به جمعيت بالاي آن

مدير منطقه 8 شهرداري اصفهان اظهار مي‌کند : اين منطقه نزديك به 53 بوستان محلي دارد که البته نسبت به جمعيت بالاي آن، از سرانه فضاي سبز پايين‌تري نسبت به حد نرمال برخوردار است و با توجه به خشکسالي‌هاي اخير، فضاي سبز منطقه وضعيت مناسبي نداشت و بخش زيادي از آن دچار آسيب جدي شده بود که با پيگيري مديران قبلي و توجه ويژه‌اي که از بدو ورودم به اين منطقه داشتم به همت تلاش مضاعف همکارانم در معاونت خدمات شهري، اقدامات خوبي در حوزه فضاي سبز انجام شد که کاملا از نظر بصري ملموس است.

وي با بيان اينکه چهار بوستان محلي در سال 1400 به بهره‌برداري خواهد رسيد، اضافه مي‌کند: در‌سال 1399 پارك محلي فردوان واقع در خيابان امام خميني به وسعت 2200 مترمربع احداث و مورد بهره‌برداري شهروندان قرارگرفته که البته هنوز به‌صورت رسمي افتتاح نشده است. همچنين بوستاني در محله شمس‌آباد با وسعت 3000  مترمربع در حال احداث داريم که مطابق با پيش بيني ما در ابتداي سال آينده به بهره برداري مي رسد.البته در خيابان آيت‌ا... صادقي و مشرف به اتوبان شهيد خرازي نيز شهرداري توانسته زميني به متراژ حدود 9000 مترمربع تملك و آزادسازي کرده که در حال حاضر پيمانكار عمران در آن مشغول به كار است و در بهار سال آتي به مجموعه فضاي سبز منطقه اضافه خواهد شد. همچنين بوستان ديگري نيز به وسعت 3500 مترمربع در خيابان سردار صادقي در دست احداث است که آنهم در فروردين 1400 به بهره‌برداري خواهد رسيد.

 بهرهبرداري از فاز نخست پروژه خط انتقال آب کلکتور پس از 8 سال

کيهاني با تأکيد بر اينکه پس از گذشت 8 سال توانستيم خط انتقال آب كلكتور منطقه را كه سال‌ها بلاتکليف مانده بود و عملياتي نشده بود، را به سرانجام رسانيم، وي ادامه مي‌دهد: فاز نخست اين پروژه که 5 کيلومتر است، تا پايان سال جاري به بهره‌برداري مي‌رسد که اتفاق بزرگي در حوزه فضاي سبز منطقه به شمار مي‌رود. همچنين پيش‌بيني شده است فاز 2 خط انتقال آب کلکتور که 4 کيلومتر مي‌باشد در سال 1400 به اتمام برسد تا پروژه آبرساني کلکتور پس از گذشت نزديک به يک دهه به صورت کامل بهره‌برداري شود.

مدير منطقه هشت شهرداري اصفهان خاطرنشان مي‌کند: کلنگ بهره‌برداري از منبع بزرگ 2500 مترمکعبي آب در فلكه رباط و بوستان كساره (معروف به چشمه كساره) که در حال حاضر در مرحله طراحي است، به‌زودي و با مشخص شدن پيمانكار آن، در ابتداي سال 1400 به زمين خواهد خورد.

 

 بهرهبرداري از احداث ايستگاه آتشنشاني خداداد اميني در خردادماه 1400

وي با اشاره به اينکه احداث ايستگاه آتش‌نشاني از ديگر پروژه‌هايي بود که منطقه 8 سال‌هاي زيادي به دنبال انجام آن بوده است تا از اين طريق به بخشي از خيابان امام خميني، محله بزرگ مارچين، خيابان بهارستان و همچنين منطقه پرجمعيت خانه اصفهان خدمت‌رساني شود، مي‌گويد: طي يکي دو سال اخير و با پيگيري‌هاي انجام شده زميني در حاشيه خيابان شهيد اميني تملك و مراحل ساخت ايستگاه آتش‌نشاني در حال و به سرعت در حال انجام است و سعي مي‌شود تا خرداد 1400 اين ايستگاه مهم و حياتي به بهره‌برداري برسد.

 

  انجام 62 کيلومتر لولهگذاري سيستم آبياري تحتفشار در منطقه 8

کيهاني با بيان اينکه راه‌اندازي سيستم آبياري تحت‌فشار با سرعت بالايي در سطح منطقه 8 در حال انجام است، ادامه مي‌دهد: اين سيستم براي صرفه‌جويي در مصرف آب و بهبود کيفيت  آبياري فضاي سبز منطقه بسيار حائز اهميت مي‌باشد که تاکنون با استفاده از لوله‌هاي 63  تا 160 ميلي‌متري، حدود 62 كيلومتر لوله‌گذاري شده است.

مدير منطقه 8 شهرداري اصفهان با اشاره به اقدامات انجام شده در زمينه ورزشي، تصريح مي‌کند: از سال گذشته تاکنون چندين زمين ورزشي روباز در سطح منطقه منجمله زمين روباز جنب برج کبوتر مارچين احداث شده و يا به زودي احداث مي‌شود.زمين ورزشگاه روباز اصفهان ويلا واقع در خيابان رزمندگان  با 1200  مترمربع و با اعتبار عمراني 15 ميليارد ريال نيز در حال ساخت است؛ همچنين نوسازي و بازسازي اساسي مجموعه زمين‌هاي ورزشي روباز پارك گل محمدي با متراژ 5000 متر مربع و با اعتبار عمراني 20 ميليارد ريال در دست اقدام است و طي چند ماه آينده به بهره‌برداري مي‌رسد. مراحل انتخاب پيمانکار ساخت ورزشگاه سرپوشيده رزمي محله شمس‌آباد واقع در جنب فرهنگسراي باران نيز با اعتبار عمراني  15 ميليارد ريال انجام شده است و در چند ماه آينده از اين ورزشگاه نيز بهره‌برداري خواهد شد.

وي با بيان اينکه در زمينه‌هاي فرهنگي نيز اقدامات خوبي در سطح منطقه انجام ‌شده است. مي‌گويد: در حال حاضر 17 مجموعه فرهنگي-ورزشي در اين منطقه در حال خدمت‌رساني به شهروندان است که مي‌توان گفت بيشترين مراکز فرهنگي- ورزشي را نسبت به ساير مناطق در اختيار داريم و برنامه‌هاي متنوعي با رويکرد اشاعه فرهنگ  شهروندي و آگاهي‌ بخشي به شهروندان به مناسبت‌هاي مختلف در اين مراکز برگزار مي‌شود.

 

 احداث 22 کيلومتر مسير دوچرخهسواري در منطقه 8

کيهاني با اشاره به شعار «پيشتازي شهرداري اصفهان در تشويق مردم به استفاده از وسايل نقليه عمومي» و همچنين استفاده از دوچرخه اضافه مي‌کند: طبق دستور شهردار اصفهان، در سال 99 مي‌بايست مسيرهاي دوچرخه‌سواري در کلانشهر اصفهان به 777 كيلومتر برسد که طي گذشت دو ماه از شروع اين پروژه و پس از کارشناسي موضوع، سعي كرده‌ايم محله‌ها و معابري که شهروندان آن از دوچرخه بيشتر استفاده مي‌کنند را انتخاب كنيم تا با انجام يک اقدام غيرکارشناسي، موجب نارضايتي شهروندان نشويم. سهم منطقه 8 در اجراي پروژه احداث مسير دوچرخه‌سواري در سال جاري، 22 كيلومتر بوده است كه طبق برنامه زمانبندي شده، اين ميزان تا پايان سال به بهره برداري  خواهد رسيد و بخشي از بودجه سال آينده نيز براي براي افزودن مسيرهاي ديگر  اين پروژه در نظر گرفته ‌شده است.

مدير منطقه 8 شهرداري اصفهان با تأکيد بر اينکه هميشه شهروندان را به استفاده از دوچرخه تشويق کرده‌ايم، معتقد است: اگر مي‌خواهيم شعارهايمان در جهت استفاده شهروندان از دوچرخه، عملي شود مي‌بايست مسيرهاي دوچرخه‌سواري را كه موجب ترغيب شهروندان به اين امر مي‌شود را تكميل کنيم؛ در مجموع بايد زيرساخت اين طرح فراهم شود تا شهروندان تمايل به استفاده از دوچرخه به جاي خودرو و وسايل نقليه‌اي که موجب افزايش آلايندگي هوا و ترافيک شهر مي‌شود، داشته باشند.

 

 پيشبيني احداث 100 هزار مترمربع پيادهرو در سال 1400

وي مي‌گويد: پروژه احداث پياده‌رو در سطح منطقه با مساحت نزديک به 100 هزار مترمربع در سال 1400 پيش‌بيني شده است که در اين پروژه سعي کرده‌ايم محله‌هايي در سطح منطقه را شناسايي و با نوسازي و احداث مسيرهاي جديد پياده‌روي، زمينه دستيابي به شعار «پيشتازي شهرداري اصفهان در تشويق مردم به پياده روي همچنين استفاده از وسايل نقليه عمومي» را فراهم آوريم.

کيهاني خاطرنشان مي‌کند: طبق برنامه هدف‌گذاري شده در سال 1400 قصد داريم علاوه بر انجام پروژه‌هاي کلان، تعداد پروژه‌هاي عمراني  خرد و كوچك را افزايش و به انجام برسانيم.

وي خاطرنشان مي‌کند: تمام تلاشمان را مي‌کنيم كه در سال آينده فاز دوم خيابان استاد شهريار آزادسازي و اتوبان رداني‌پور به‌طور مستقيم به خيابان شهيد باهنر و همچنين خيابان علاقمندان وصل شود كه اين امر در كاهش بار ترافيكي منطقه سهم زيادي دارد.

کيهاني با اشاره به احداث باغ ايراني در منطقه 8 مي‌گويد: به دنبال ادامه آزادسازي زمين‌هاي بوستان بزرگ باغ گله محله شمس‌آباد در سال 1400، در نظر داريم در اين مکان باغ ايراني احداث شود که بدون شک اين پروژه، پروژه اي محرك توسعه در محله شمس‌آباد خواهد بود.

مدير منطقه 8 شهرداري اصفهان با بيان اينکه چشم‌انداز مثبتي نسبت به سال 1400 براي منطقه هشت پيش‌رو داريم، اظهار مي‌کند: سعي كرديم بودجه سال آينده را بر اساس نيازسنجي شهروندان، تعيين كنيم و در راستاي سياست‌هاي کلي شهرداري اصفهان و شوراي اسلامي شهر، بيشتر توجه و هدف‌گذاري برنامه‌ها را معطوف به خواسته آن‌ها کنيم.

وي اضافه مي‌کند: متأسفانه زيرساخت‌هاي شهري منطقه 8 مناسب نيست و به همين جهت عمده هدف‌گذاري برنامه‌هاي ما نيز در جهت بهبود وضعيت زيرساخت‌ها است.

کيهاني تأکيد مي‌کند: متولي هر حوزه‌اي در کشور مشخص است؛ برآورده شدن همه درخواست‌ها از سوي شهرداري، صحيح و امکانپذير نيست. ولي شهرداري هم طبق وظايف تعريف شده، به كمك اين نهادها مي‌آيد.

 

  کسب 94 درصد رضايتمندي شهروندان از طريق سامانه 137

کيهاني با اشاره به سامانه 137، که پل ارتباطي بين شهروندان و مسئولان شهري بوده تا از طريق آن مشکلات، مسائل، انتقاد و پيشنهادهاي خود را در حوزه شهري مطرح کنند و با مديران شهر در ميان بگذارند، مي‌گويد: منطقه 8 ماهانه با بيش از 2 هزار تماس دريافتي از شهروندان با اين سامانه، بيشترين تعداد تماس را در بين ساير مناطق 15گانه کلانشهر اصفهان به خود اختصاص داده است که اين امر ارتباط مستقيمي با تعداد جمعيت ساکن در منطقه دارد.

مدير منطقه 8 شهرداري اصفهان اضافه مي‌کند: بر اساس آماري که به صورت ماهانه از سوي اداره ارتباطات مردمي شهرداري اصفهان (سامانه پاسخگويي 137) ارائه‌ مي‌شود، منطقه 8 موفق به کسب 94 درصد رضايت‌مندي شهروندان شده است كه اين موضوع نشان‌دهنده توجه ويژه‌ مسئولان به رفع مشکلات و پاسخگويي به موقع به درخواست‌هاي شهروندان است.

 

  تعداد زياد زمينهاي باير در سطح منطقه و هزينههاي زياد پاکسازي آنها

مدير منطقه 8 شهرداري اصفهان با تأکيد بر اينکه با وجود تمامي اقدامات انجام شده طي يک سال اخير در سطح منطقه، موانعي هم سد راه ما بوده است، ادامه مي‌دهد: منطقه 8 داراي بيشترين تعداد زمين باير در شهر اصفهان است که متأسفانه بسياري از آن‌ها داراي اشكال اساسي در اسناد مالكيت است و همين موضوع كار را براي آزادسازي خيابان‌ها و معابر دشوار كرده است و نمي‌توانيم با همه مالکان اين زمين‌ها به توافق برسيم. وجود زمين‌هاي باير متعدد در سطح منطقه، مشكلات خاص خودش را به دنبال دارد. سالانه حدود 2 ميليارد تومان فقط صرف حمل نخاله‌هاي ساختماني رها شده در اين زمين‌ها مي‌شود که سال آينده اين هزينه با افزايش زيادي روبه‌رو خواهد شد و بار سنگيني بر دوش شهرداري منطقه خواهد گذاشت.

وي مي‌گويد: متأسفانه رفتار برخي شهروندان كار ما را سخت مي‌کند چراکه با رها کردن نخاله و زباله‌هاي خود در زمين‌هاي باير، شهرداري هزينه گزافي بابت بارگيري و پاکسازي زمين‌ها متحمل مي‌شود. از طرفي متأسفانه عده‌اي از شهروندان زباله‌هايشان را خارج از نوبت بارگيري، در کوچه و معابر رها مي‌کنند كه اين کار موجب هدررفت سرمايه مالي و انساني است.

 

  موفقيت در طرح «عدم بارگيري پسماند خارج از نوبت در محله ميرعماد»

کيهاني با اشاره به اجراي طرح ويژه «عدم بارگيري پسماند خارج از نوبت در محله ميرعماد»، اظهار مي‌کند: در اين طرح که به صورت پايلوت و براي نخستين‌بار در اصفهان توسط منطقه 8 شهرداري اصفهان در آذرماه اجرا شد، در ابتدا آموزش خانه به خانه انجام و تمامي اهالي محله بزرگ ميرعماد از تاريخ و زمان بيرون گذاشتن پسماند به صورت کامل آگاه شدند و به آن‌ها تأکيد شد پسماندهايي که خارج از زمان بارگيري در معابر، کوچه ها و درب منازل گذاشته شود علاوه بر اينکه بارگيري نخواهد شد، مشمول جريمه نيز مي‌شود و حال با گذشت چند ماه از اجرايي شدن اين طرح، شاهد کاهش چشم گير رها سازي زباله خارج از نوبت در اين محله هستيم؛ البته در همان اوايل و در حين اجراي طرح، تعداد زيادي پرونده حقوقي و قضايي براي متخلفيني که پسماند خارج از نوبت داشتند، تشکيل شد، اما به مرور زمان، ميزان زباله‌هاي خارج از نوبت در اين محله به‌طور محسوسي كاهش يافت.

مدير منطقه 8 شهرداري اصفهان مي‌افزايد: با همکاري شهروندان در عملياتي شدن طرح «عدم بارگيري پسماند خارج از نوبت در محله ميرعماد» که خوشبختانه موفقيت‌آميز بود، درصدد هستيم تا اين طرح را در ساير محله‌هاي 17گانه منطقه هشت نيز اجرايي کنيم.

کيهاني با بيان اينکه عوامل خدمات شهري هر 48 ساعت يک‌بار طبق زمانبندي از قبل مشخص شده، زباله‌ها را جمع‌آوري مي‌کنند و رها كردن زباله‌ خارج از نوبت در کوچه و معابر، وجه نازيبايي به محله‌ها مي‌دهد از شهروندان مي‌خواهد از قرار دادن پسماندهاي خارج از نوبت در معابر سطح منطقه جداً خودداري كنند كه اين امر علاوه بر تحميل هزينه‌هاي گزاف بر دوش شهرداري، سيماي شهر را نيز نازيبا مي‌‌کند.

 

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
شماره پیامک:۳۰۰۰۷۶۴۲ شماره تلگرام:۰۹۱۳۲۰۰۸۶۴۰
قرن پانزدهم
پربیننده ترین
آخرین اخبار
پرطرفدارها