کد خبر: ۵۵۴۳۸
تاریخ انتشار: ۰۶ آبان ۱۳۹۶ - ۱۷:۰۳

ایرج ناظمی: اصولگرايان کنار رفته از صدارت شهر و به خصوص بدنه جوان آنها از انتصابات شهردار جديد اصفهان عصباني هستند. البته نه از اصلاح طلبان و «قدرت ا... نوروزي»، بلکه از خود و بزرگانشان که در گذشته و در نوع انتخاب افراد براي مسئوليت هاي مختلف، درست و اصولي عمل نکردند.

شايد همين عصبانيت است که آنها را به واکنش هاي زودرس واداشته است. حال واکنش آنها يا به صورت سکوت معنادار است و سر جنباندن هاي تأسف آميز و يا به صورت نقد مستقيم و طرح گلايه در شبکه هاي مجازي است.

بخاطر همين است که گاه نقدهاي کنار رفتگان اصولگرا و توصيه هاي شان به مديريت جديد اصفهان، با واکنش هاي سهمگيني از سوي همفکران سياسي شان مواجه است و باعث مي شود که در پس هر دلنوشته عزل شدگان، سيل انتقاد و شکايت به سوي آن نويسنده جاري شود.

سردمداران معزول که اين روزها در انتظار يک سخن يا اقدام و انتصاب از سوي سکانداران جديد شهر هستند تا بلافاصله به نظر پراکني و توصيه مثلاً عالمانه بپردازند، چنان در عزلت گرفتار شده اند که کوتاه ترين حرفشان هم از سوي دوستان و همراهان ديروز، بدون واکنش باقي نمي ماند.

اين دسته از منتقدين معتقدند که شکست آنها در انتخابات ارديبهشت ماه امسال ناشي از نوع رويکرد و فعاليت کساني است که با اقدامات خود نتوانستند اعتماد مردم نسبت به خود را حفظ نموده و باعث شدند تا قدرت بلامنازع در مديريت شهر به راحتي آب خوردن از دستشان برود.

در اين ميان نوع کنش، رويکرد و رفتار مسئولين روابط عمومي، معاونت فرهنگي، منابع انساني و امور اداري شهرداري سابق با بيشترين انتقاد مواجه است. چه بسا منتقدين باور دارند که اگر اقدامات مديران سابق در اين بخش ها به شيوه اي صحيح و اصولي و فارغ از قلدري، قدرت مآبي و انحصار طلبي جريان پيدا مي کرد، باعث همراهي اقشار مختلف جامعه شده و تفاوت آراء در انتخابات شوراي شهر به نتايج حاصله منجر نمي شد. اين اعتقاد به گونه اي است که جو عمومي کشور در بهار امسال و همزماني آن با انتخابات رياست جمهوري را چندان مؤثر بر کنش عمومي در تعيين اعضاي پارلمان اصفهان ندانسته و باور دارند که اگر ارکان شهرداري به صورت زيربنايي و غير پوپوليستي با مردم و به خصوص با پرسنل شهرداري در ساختار و سازمان هاي مختلف به تعامل مي رسيد، حداقل تعدادي مؤثر از کرسي هاي شوراي شهر مي توانست همچنان در اختيار اصولگرايان باقي بماند.

ضعف مفرط در عملکرد مسئولين سابق بخش هاي فوق الذکر و حاميان شورا نشين آنها به حدي مورد انتقاد بدنه جوان قشر اصولگرا قرار دارد که حجم آن بر اعتراض نسبت به نوع رويکرد بزرگان اين جناح سياسي سايه انداخته است. اگرچه ريش سپيدان اين گرايش نيز به واسطه نوع چينش نفرات حاضر در ليست هاي انتخاباتي و کنش کاملاً سنتي و بي توجهي محض به بدنه جوان و خوشفکر آن، گلايه هاي بي شماري را با خود به همراه دارند که البته همچنان در لفافه احترام قرار داشته و رخصت طرح شفاف و عريان نيافته اند، اما بي نصيب از طنازي هاي کلامي و نوشتاري نمانده و صرفاً مشخص نيست که در چه زماني و به چه صورت فراگير خواهند شد؟

براي طرح نقدهاي مرتبط با شکست مطلق اصولگرايان در انتخابات پنجمين دوره شوراي شهر، تحليل رويکرد پيشکسوتان آنها و همچنين نوع رفتار و کنش ارکان مختلف مديريت سابق شهر، به اندازه سه سال و نيم فرصت باقي است ولي علت اينکه چرا هر حکم انتصاب شهردار جديد اصفهان براي افراد مختلف، زخمه بر زخم افراد جامانده از اريکه شهر مي زند، در حال حاضر قابل توجه و نيازمند بررسي است.

«قدرت ا... نوروزي» که پيش از اين وي را با عنوان «فرماندار سابق اصفهان» مي شناختند، آرام آرام و نه به واسطه سخناني که در مجالس و محافل مختلف مطرح مي کند، بلکه بخاطر رويکرد جوان پسند خود در تعيين افراد براي واگذاري مسئوليت هاي گوناگون ساختار مديريت شهري، در حال رونمايي است.

در اين ميان همچنان برخي در پهنه محافل و صفحات مکتوب و مجازي همواره اين سئوال را مطرح مي کنند که شهردار جديد اصفهان با توجه به سوابق خود که تخصص لازم را در حوزه مديريت شهري ندارد، آيا مي تواند از پس اين مسئوليت برآيد؟ اين سئوال حتي در مصاحبه اخير خبرگزاري ايمنا با يکي از اعضاي جديد شورا هم به صورت ناشيانه و يا کاملاً سياستمدارانه مطرح شده است!

اما در حالي که طرح اين پرسش که بعيد است از سر نگراني و دلسوزي باشد و اغلب خاستگاه نگاه تحقيرآميز به شهردار جديد اصفهان دارد، به عيان مطرح مي شود، رويکرد «قدرت ا... نوروزي» به گونه اي است که بيانگر تجميع توجه به نظر افراد خبره همراه با استفاده از انرژي جوانان تازه نفس است. چه بسا انتخاب مديران ارشد و مشاوران وي بر گزينش افراد صاحب نظر و با تجربه استوار بوده و در بدنه اجرايي همراه نيز به پتانسيل افرادي تکيه دارد که قصد دارند خود را به اثبات برسانند. اگر اين شيوه به همين صورت جلو رفته و با خللي مواجه نشود، به طور قطع مي تواند موفقيت کليددار جديد اصفهان در مقايسه با مديران سابق شهر را به ارمغان بياورد.

اين رويه در گذشته نيز توسط اصولگرايان اصفهان مورد توجه قرار داشت و به موفقيت مستمر آنان تبديل شد. ولي در زماني رو به افول گذاشت که طيف سنتي اين تفکر، از جوانان خود روي گردان شده و ايده پردازي، برنامه ريزي، تصميم گيري و مصدر نشيني امور اجرايي را به کساني واگذار کرد که از انرژي و انگيزه تهي بوده و نمي دانستند که رسيدگي به امور شهر تنها از پنجره محفل نشيني چند نفري ممکن نيست.

دقيقاً دليل عصبانيت جوانان اصولگراي اصفهان هم ريشه در همين رويکرد گذشتگان شورا و شهرداري دارد که هر روز با انتصابات مختلف «قدرت ا... نوروزي» به آنان يادآوري مي شود. اصولگرايان حاکم بر سيستم گذشته در دوره اي که تنها بر تفکر سنتي ها استوار شدند، جوانان خود را فراموش کردند و زماني هم که به جوانگرايي روي آوردند، همراهي يا توصيه هاي ارشادي بزرگان خود را نخواستند و عاقبتشان چنان شد که حداقل براي چهار سال بايد قيد حضور در سکانداري امور شهري اصفهان را زده و به انزواي ناخواسته فرو روند.

حال بگذريم از آنکه همنشيني با اقشار مختلف حاضر در زندگي اجتماعي اصفهان، توجه به نظرات کارشناسي خبرگان و شايسته سالاري همراه با جوانگرايي که از سوي شهردار جديد اصفهان پيگيري مي شود، نشان از آن دارد که «قدرت ا... نوروزي» براي خود دورنمايي بيش از صدارت چهار ساله را تبيين کرده و همين موضوع، عصبانيت هاي جاري را افزايش مي دهد.


ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
شماره پیامک:۳۰۰۰۷۶۴۲ شماره تلگرام:۰۹۱۳۲۰۰۸۶۴۰
پربیننده ترین
آخرین اخبار
پرطرفدارها