برچسب ها
برچسب: مزایده
سایه سنگین اموال مازاد بانک‌ها بر سر اقتصاد کشور/
واگذاری اموال خود را طی کرده و پای میز مزایده... که به صورت مزایده در اختیار بانک قرار گرفته است...
کد خبر: ۱۳۵۶۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۰۱


کد خبر: ۱۳۵۶۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۳۱


کد خبر: ۱۳۵۶۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۳۱


کد خبر: ۱۳۵۶۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۳۱


کد خبر: ۱۳۵۳۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۹


کد خبر: ۱۳۵۳۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۹


کد خبر: ۱۳۵۳۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۹


کد خبر: ۱۳۵۳۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۹


کد خبر: ۱۳۵۲۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۸


کد خبر: ۱۳۵۲۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۸


کد خبر: ۱۳۵۲۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۸


کد خبر: ۱۳۵۲۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۸


کد خبر: ۱۳۴۷۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۴


کد خبر: ۱۳۴۷۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۴


کد خبر: ۱۳۴۷۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۴


کد خبر: ۱۳۴۷۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۴


کد خبر: ۱۳۴۷۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۴


کد خبر: ۱۳۴۷۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۴


کد خبر: ۱۳۴۶۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۳


کد خبر: ۱۳۴۶۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۳