برچسب ها
برچسب: مناقصه
کد خبر: ۱۶۱۱۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۶


کد خبر: ۱۶۱۱۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۶


کد خبر: ۱۶۱۱۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۶


کد خبر: ۱۶۱۱۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۶


کد خبر: ۱۶۰۹۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۴


کد خبر: ۱۶۰۹۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۴


کد خبر: ۱۶۰۹۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۴


کد خبر: ۱۶۰۹۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۴


کد خبر: ۱۶۰۹۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۴


کد خبر: ۱۶۰۹۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۴


که در مناقصه دو بار برنده مرمت مسجد شیخ لطف&zwnj... پیمانکار هم می&zwnj گوید « متأسفانه پیمانکاران شرایط مناقصه را...
کد خبر: ۱۶۰۹۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۳


کد خبر: ۱۶۰۹۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۳


کد خبر: ۱۶۰۹۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۳


کد خبر: ۱۶۰۹۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۳


کد خبر: ۱۶۰۹۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۳


کد خبر: ۱۶۰۹۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۳


کد خبر: ۱۶۰۹۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۳


کد خبر: ۱۶۰۸۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۱


کد خبر: ۱۶۰۸۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۱


کد خبر: ۱۶۰۸۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۱