برچسب ها
برچسب: مناقصه
کد خبر: ۱۷۱۰۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۲


کد خبر: ۱۷۱۰۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۲


کد خبر: ۱۷۱۰۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۲


کد خبر: ۱۷۰۹۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۱


کد خبر: ۱۷۰۹۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۱


کد خبر: ۱۷۰۹۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۱


کد خبر: ۱۷۰۹۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۱


کد خبر: ۱۷۰۹۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۱


کد خبر: ۱۷۰۹۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۱


را قرار داد و مراسم مناقصه برای پیمانکاران این پروژه... مناقصه شرکت فاطر کوثران جنوب موفق شد با رقم ۱۵۰... میلیارد تومان برنده این مناقصه شود شبهاتی در مورد این... برنده شده در مناقصه که در برخی از رسانه&zwnj ها...
کد خبر: ۱۷۰۹۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۰


کد خبر: ۱۷۰۸۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۰۹


کد خبر: ۱۷۰۸۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۰۹


کد خبر: ۱۷۰۸۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۰۹


کد خبر: ۱۷۰۷۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۰۹


کد خبر: ۱۷۰۷۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۰۹


کد خبر: ۱۷۰۷۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۰۸


کد خبر: ۱۷۰۷۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۰۸


کد خبر: ۱۷۰۶۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۰۷


کد خبر: ۱۷۰۶۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۰۷


کد خبر: ۱۷۰۶۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۰۷