پری پتی در تیم ملی بسکتبال ایران؟!
شایعه ای که از واقعیت دور است

پری پتی در تیم ملی بسکتبال ایران؟!

ستاره آمریکایی تیم بسکتبال شهرداری گرگان با انتشار یک استوری به شایعه حضورش در ترکیب تیم ملی ایران دامن زد.
۴