اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: اصفهان
اذان صبح
۰۵:۱۰:۱۰
طلوع افتاب
۰۶:۳۵:۳۵
اذان ظهر
۱۱:۴۹:۰۲
غروب آفتاب
۱۷:۰۰:۵۹
اذان مغرب
۱۷:۱۸:۴۰