شهرداری اصفهان انتقادناپذیر است
در سی و سومین جلسه شورای شهر اصفهان چه گذشت؟

شهرداری اصفهان انتقادناپذیر است

اعضای شورای شهر اصفهان در سی و سومین جلسه علنی این شورا از معضل پرداخت حقوق کارگران و رشوه و باج‌گیری در شهرداری تا آلودگی هوا، ترافیک و افزایش سرطان در شهر اصفهان گفتند.