کشفيات تازه در چهارباغ

کشفيات تازه در چهارباغ

سرپرست هيات باستان‌شناسي خيابان تاريخي چهارباغ اصفهان از مشخص شدن بخش‌هاي باقي مانده از کف‌سازي‌هاي تاريخي آجر فرش و سنگفرش دوره‌هاي صفوي و قاجار در اين خيابان و در روند کاوش‌ها خبر داد.
ابعاد جدي خطر فرو نشست زمين در مهيار
براي اولين بار با ذکر جزئيات مطرح مي شود

ابعاد جدي خطر فرو نشست زمين در مهيار

پژوهشگر مخاطرات و بحران در مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي کشور مي گويد: طبق نتايج يکي از بررسي ها که در مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي صورت گرفت، مشخص شد از 31 استان کشور 18 استان در مناطق با خطر بالاي فرونشست قرار گرفته و در اين ميان استان اصفهان با دارا بودن 31 شهر واقع در پهنه با خطر بالاي فرونشست، از لحاظ سکونتگاه هاي شهري در معرض خطر، در رديف اول قرار دارد.
زاينده رود بالاخره به مرکز شهر اصفهان رسيد
4 روز بعد از بازگشايي؛

زاينده رود بالاخره به مرکز شهر اصفهان رسيد

به دنبال افزايش خروجي سد زاينده رود در بامداد 25 دي ماه به منظور تأمين حقابه زيست محيطي رودخانه، زاينده رود با سرعتي بسيار کم و بعد از چهار روز، ظهر روز گذشته به پايه هاي سي وسه پل در اصفهان رسيد.
بايد از رفتارهاي ناسيوناليستي دست برداشت
شهردار  اصفهان در نشست معاونين فني و عمراني کلانشهرها:

بايد از رفتارهاي ناسيوناليستي دست برداشت

«جلسات و نشست‌هاي تخصصي معاونين فني و عمراني کلانشهرهاي ايران، نبايد به گفتگو بيانجامد و يقيناً اينگونه جلسات که افراد کارشناس و آشنا با مشکلات شهري در آن شرکت دارند بايد به گونه‌اي ورق بخورد که در سطح ملي نه محلي براي همه مردم، آباداني به ارمغان داشته و به گونه‌اي عمل شود که همه شهرداري‌ها با تعامل بتوانند از امکانات يکديگر استفاده کنند که ما در شهرداري اصفهان اين کار را در حال تثبيت داشته و با شهرداري‌هاي همجوار انجام مي‌دهيم.»
دمي دور از غم، زير بارش برف...

دمي دور از غم، زير بارش برف...

بارش برف از بامداد در شهر نصف جهان و سفيدپوش شدن همه معابر و درختان آن، رويداد مسرت‌بخش اين روز براي مردم اصفهان بود اگر چه چند ساعتي بيشتر دوام نياورد. پيش از اين بر اساس پيش‌بيني‌ها قرار بود شنبه اين هفته در کلانشهر اصفهان برف و باران ببارد اما اين پيش‌بيني محقق نشد تا مردم اصفهان با بارش برف زيبايي در شهر خود مواجه شدند و براي ساعتي هم که شده غم ها فراموششان شود.
آخرین اخبار
پرطرفدارها