اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: اصفهان
اذان صبح
۰۵:۱۴:۱۰
طلوع افتاب
۰۶:۳۹:۱۴
اذان ظهر
۱۳:۰۵:۰۲
غروب آفتاب
۱۹:۳۰:۰۸
اذان مغرب
۱۹:۴۶:۵۸