اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: اصفهان
اذان صبح
۰۵:۰۶:۱۹
طلوع افتاب
۰۶:۳۱:۰۴
اذان ظهر
۱۱:۴۸:۱۰
غروب آفتاب
۱۷:۰۳:۴۴
اذان مغرب
۱۷:۲۱:۱۴