اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: اصفهان
اذان صبح
۰۵:۲۰:۰۶
طلوع افتاب
۰۶:۴۷:۰۵
اذان ظهر
۱۱:۵۲:۵۱
غروب آفتاب
۱۶:۵۷:۱۴
اذان مغرب
۱۷:۱۵:۱۹