اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: اصفهان
اذان صبح
۰۴:۳۱:۰۶
طلوع افتاب
۰۶:۰۸:۳۳
اذان ظهر
۱۳:۱۰:۱۲
غروب آفتاب
۲۰:۱۰:۱۹
اذان مغرب
۲۰:۲۸:۴۶