اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: اصفهان
اذان صبح
۰۵:۲۴:۲۸
طلوع افتاب
۰۶:۴۷:۲۱
اذان ظهر
۱۲:۵۸:۵۱
غروب آفتاب
۱۹:۰۸:۳۹
اذان مغرب
۱۹:۲۵:۱۰