اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: اصفهان
اذان صبح
۰۴:۳۲:۲۹
طلوع افتاب
۰۵:۵۴:۲۶
اذان ظهر
۱۱:۵۴:۵۹
غروب آفتاب
۱۷:۵۳:۵۰
اذان مغرب
۱۸:۱۰:۱۸