پ
کد خبر: ۱۹۹۳۱۰
تاریخ انتشار: ۰۷ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۳:۰۴

در بخشنامه‌ای که محمود علیزاده، معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی به ادارات کل  امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرده، آمده است: سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم، در سال ۱۴۰۰ سالانه مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون (۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می شود.

بر اساس این گزارش حقوق بالاتر از سالی چهل و هشت میلیون تومان تا ۹۶ میلیون تومان در یک سال مشمول پرداخت مالیاتی ۱۰ درصدی خواهد بود. کسانی که بیش از ۹۶ میلیون تومان در سال حقوق می‌گیرند، اگر دریافتی در محدوده این مبلغ و ۱۴۴ میلیون تومان در یک سال داشته باشند، مشمول پرداخت مالیاتی ۱۵ درصدی هستند. مالیاتی حقوق‌های ۱۴۴ تا ۲۱۶ میلیون تومان در سال برابر با بیست درصد و مازاد ۲۱۶ میلیون تومان تا ۲۸۸ میلیون تومان در یک سال ۲۵ درصد تعیین شده است. کسانی که حقوقی بیش از ۲۸۸ میلیون تا ۳۸۴ میلیون تومان در یک سال دارند ، مالیاتی ۳۰ درصدی می‌گیرند. حقوق‌هایی بالاتر از ۳۸۴ میلیون تومان مشمول پرداخت مالیات ۳۵ درصدی خواهند بود.

مالیات اعضای هیات علمی چقدر است؟

بر این اساس حقوق اعضای رسمی هیأت علمی دانشگاه‌ها با رعایت ماده ۵ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، با رعایت معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم، در سال ۱۴۰۰ مشمول مالیات به نرخ ده درصد (۱۰درصد) خواهد بود.

در این بخشنامه تاکید شده است: براساس ماده ۵ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، از درآمد مشمول مالیات اعضای هیأت علمی موضوع این قانون حداکثر ده درصد (۱۰درصد) به عنوان مالیات کسر خواهد شد. با توجه به اینکه در جزء (۴) بند (الف) تبصره ۱۲ مذکور عبارت «کارانه» خارج از موارد استثناء شده مربوط به حقوق اعضای هیأت علمی به کار رفته است، بنابراین کارانه دریافتی توسط اعضای هیأت علمی (با رعایت بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۵۱۸مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱) مشمول نرخ ده درصد (۱۰درصد) نبوده و با توجه به میزانی که حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی دانشگاه ها نرخ پلکانی مقرر را پوشش می‌دهد به نرخ بعدی مشمول مالیات خواهد بود.

طبق اعلام سازمان امور مالیاتی،  به عنوان مثال: چنانچه حقوق و مزایای فوق العاده اعضای رسمی هیأت علمی مبلغ (۱.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد، کارانه دریافتی به نرخ‌های مربوط به درآمد مازاد بر مبلغ یاد شده (حسب مورد بیست درصد (۲۰%)، بیست و پنج درصد ( ۲۵%) و ... ) مشمول مالیات خواهد بود.

مالیات قضات چقدر است؟

 باتوجه به اینکه درآمد حقوق قضات از نرخ های مقرر در جزء (۴) بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مستثنی گردیده است، درآمد حقوق قضات در سال یادشده مشمول مقررات ماده ۸۵ قانون مالیات های مستقیم بوده و پس از اعمال معافیت مالیاتی سال ۱۴۰۰ تا ۷ برابر آن (معادل  (۳.۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) مشمول مالیات به نرخ ده درصد ( ۱۰%) و نسبت به مازاد آن مشمول مالیات به نرخ بیست درصد( ۲۰%) خواهد بود.

نرخ مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق، موضوع بند ۲ به شرح ذیل است:

درآمد مشمول مالیات حقوق (ریال)

از  تا نسبت به مازاد نرخ مالیات
۱

۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰

 __________ معاف

۴۸۰.۰۰۰.۰۰۱

۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰

۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۰%

۹۶۰.۰۰۰.۰۰۱

۱.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰

۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۵%

۱.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۱

۲.۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰

۱.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰

۲۰%
۲.۱۶۰.۰۰۰.۰۰۱ ۲.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲.۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰

۲۵%

۲.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۱

۳.۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰

۲.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰

۳۰%

برچسب ها: هیات علمی ، دانشگاه‌ ،
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
شماره پیامک:۳۰۰۰۷۶۴۲ شماره تلگرام:۰۹۱۳۲۰۰۸۶۴۰
پربیننده ترین
ویدئو