تشکیل استان گلساران در کمیسیون داخلی کشور به رأی گذاشته می‌شود

تشکیل استان گلساران در کمیسیون داخلی کشور به رأی گذاشته می‌شود

عضو کمیسیون داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح استان گلساران برای رأی گیری وارد صحن کمیسیون می‌شود، افزود: ما موافق استان شدن کاشان هستیم چون هرچه بتوانیم استان‌ها را کوچک‌تر کنیم خدمات بهتری ارائه می‌شود
آخرین اخبار
پرطرفدارها