آغاز پيک کرونا در اصفهان؟

آغاز پيک کرونا در اصفهان؟

بنابر اعلام کميته اپيدميولوژي وزارت بهداشت، روند صعودي يا شروع پيک در 9 استان (کرمانشاه، اردبيل، اصفهان، خراسان شمالي، خراسان رضوي، يزد، کرمان، کهگيلويه و بويراحمد و مازندران) مشاهده شد.
اجتماع در پل خواجو عامل انتقال کرونا شده است

اجتماع در پل خواجو عامل انتقال کرونا شده است

بر اساس اعلام سامانه "ماسک" در حال حاضر استان اصفهان داراي هشت شهر با وضعيت سفيد و 9 شهر با وضعيت زرد، پنج شهر با وضعيت نارنجي و دو شهر با وضعيت قرمز است. بر اساس شاخص نمادهاي اين سامانه، رنگ سبز نشانه وضعيت بي‌خطر، رنگ سفيد نشانه کم خطر، رنگ زرد وضعيت متوسط، رنگ نارنجي وضعيت پرخطر و رنگ قرمز نشانه وضعيت خيلي پرخطر است.
پاييز خشکي در راه اصفهان است
ترسيم دورنمايي از ميزان بارش ها، افزايش دما و آخرين وضعيت خشکسالي در استان

پاييز خشکي در راه اصفهان است

مديرکل هواشناسي استان اصفهان با بيان اينکه بارش‌هاي پاييز 99 در اين استان با تاخير و کمتر از نرمال خواهد بود، گفت: بارش‌ها در حوضه زاينده‌رود به ويژه در مناطق سرچشمه آبي اين حوضه متمايل به کمتر از نرمال است که به تشديد خشکسالي هيدرولوژيکي روي استان منجر مي‌شود.
آیا قانون هوای پاک به داد اصفهان می رسد؟

آیا قانون هوای پاک به داد اصفهان می رسد؟

اصفهان امسال ناسالم‌ترین هوا را در میان کلانشهر‌ها داشته است؛ با گذر از زمستان گویا حال هوا در نصف جهان بهاری نشد و تابستان هم با گرد و غبار نفس‌ها را به شماره انداخت.
نگرانی از کاهش سن اعتیاد و افزایش اعتیاد زنان

نگرانی از کاهش سن اعتیاد و افزایش اعتیاد زنان

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان با بیان اینکه هم اکنون در مورد کاهش سن اعتیاد، به اندازه افزایش درصد اعتیاد زنان در جامعه نگران هستیم، گفت: هفته گذشته طرح جمع آوری معتادان متجاهر در اصفهان اجرا شد اما معتقدیم این کار فقط یک مسکن و درمان موقت است.
آخرین اخبار
پرطرفدارها