نظر یک جرم‌شناس درباره نقض حکم نجفی

حکم صادره از سوی شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران مبنی بر محکومیت محمدعلی نجفی به قصاص نفس در پرونده قتل میترا استاد از سوی دیوان‌ عالی کشور نقض شد.