چین و روسیه چقدر به یکدیگر نزدیک هستند؟

چین و روسیه چقدر به یکدیگر نزدیک هستند؟

پکن تلاش کرده خود را به عنوان بازیگری خنثی و بیطرف معرفی کند و این پیام را ارسال کند که به عنوان یک واسطه عمل می‌کند، اما رسانه‌های چینی تبلیغات روسیه و نظریه‌های توطئه را پخش و منتشر می‌کنند.
همه تحریم ها باید یک‌جا برطرف شوند
سخنگوی وزارت خارجه:

همه تحریم ها باید یک‌جا برطرف شوند

سخنگوی وزارت خارجه گفت: میزان فاصله ما در رسیدن به توافق میزان معکوسی با اراده غربی ها دارد. سعید خطیب‌زاده درباره آخرین تحولات اوکراین و اقدامات انجام شده برای ایرانیان مقیم این کشور گفت: ایران با دقت و حساسیت اتفاقات در اوکراین را پیگیری می‌کند.

قذافی زنده است

یکی از محافظان معمر قذافی مدعی شد که وی همچنان در قید حیات است و کسی که کشته شده بود یکی از نزدیکان قذافی بوده است.