خطاب حسن کامران به رئيس مجلس در جلسه طرح سئوال از وزير نيرو:
کد خبر: ۱۱۱۰۸۹
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۷ - ۱۷:۱۷

نصف جهان: موضوع آب اصفهان ديروز وزير نيرو را به مجلس کشاند. رضا اردکانيان براي پاسخگويي به سئوال حسن کامران، نماينده اصفهان در خصوص علت جاري نشدن حقابه کشاورزان شرق اصفهان در رودخانه زاينده رود و به غارت رفتن حقابه اين کشاورزان به مجلس احضار شده بود. اما نتيجه اين پرسش و پاسخ براي آقاي وزير يک کارت زرد به ارمغان آورد. نمايندگان پس از استماع سئوال نماينده اصفهان و توضيحات وزير نيرو با 114 رأي موافق، 96 رأي مخالف و دو رأي ممتنع از مجموع 228 نماينده حاضر، پاسخ وزير را قانع کننده ندانستند. پس از اعلام آراء، پزشکيان که اداره جلسه را بر عهده داشت گفت که پس از بررسي آراء در هيئت رئيسه مشخص شد براي قانع کننده بودن توضيحات وزير نياز به نصف به علاوه يک رأي نمايندگان وجود داشته که بنابراين نمايندگان از پاسخ وزير قانع نشدند.

خدا به دادمان رسد وگرنه...

آنطور که خبرگزاري «ايسنا» از مجلس گزارش کرده، نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي با تأکيد بر اينکه حقابه حقالناس است گفت که دولت نميتواند حقابه را بفروشد و آب شرب را نبايد به بخش صنعت اختصاص داد.

حسن کامران در جلسه علني صبح ديروز (يک شنبه) مجلس شوراي اسلامي و در جريان طرح سئوال خود از وزير نيرو اظهار کرد: قوانين مجاز ندانسته که وزارت نيرو حقابه را بفروشد. مصوبات شوراي عالي آب و شوراي هماهنگي هم بر اين موضوع تأکيد دارند ولي متأسفانه اينها تبديل به گفتار درماني شده است.

وي اضافه کرد: وقتي آب نيست براي همه نيست اما وقتي هست بايد به تناسب تقسيم شود. امسال در ارديبهشت ماه خدا به داد ما رسيد550 ميليون مترمکعب آب اضافه شد وگرنه مديريت ما کارساز نيست.

اين نماينده مجلس شوراي اسلامي اضافه کرد: حقابه حقالناس است حکومت هم نميتواند آن را بفروشد حتي قانون مي گويد حق نداريم آب شرب را به صنعت بدهيم و اگر اضطرار بود قيمت آب معلوم است و بايد به نرخ روز محاسبه شود.

کامران ادامه داد: ما طرفدار همه خصوصاً محرومين هستيم. نمي شود خوزستان در کنار دريا باشد ولي آب شرب نداشته باشد. حقابه از زمان صفويه، قاجار و رژيم ستمشاهي بوده و شيخ بهايي آن را به درستي به گونهاي تقسيم کرده که دعوايي بر سر آن نباشد.

وي با بيان اينکه دولتهاي نهم به بعد آبي را به حقابهداران نداده، اظهار کرد: خروجي آن در منطقه، بيماريهاي سالک و ام اس بوده است. اين مردم نجيب، شهيد داده هستند و حتي در تجمعاتشان يک شعار ناهنجار ندادهاند وقتي هم که در برخي مناطق اصفهان شعار ناهنجاري داده شد با آنها برخورد شد.

کامران با انتقاد از عدم حضور وزير نيرو در جمع معترضان يادآور شد: اگر يک شعار ناهنجار دادند من شما را مفتي به مکه ميفرستم البته اگر نوبتتان باشد اما مشهد نوبت نميخواهد شما را به مشهد ميفرستم.

نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه آب حقابهداران به فولاد، ذوبآهن و صنايع نظامي داده شده، اظهار کرد: همچنين 40 هزار پروانه چاه به ميزان 5 ميليون مترمکعب دادند، همچنين 14 هزار چاه غيرمجاز هم وجود دارد. اصرار من اجراي قانون است و مصوبه شوراي آب هم ميگويد رودخانه مال حقابهداران است اين از زمان قديم بوده و تأکيد ما اجراي قانون است.

نماينده اصفهان در ادامه فيلمي از تجمعات اعتراضي کشاورزان شرق اصفهان را به نمايش گذاشت که در آن تصاويري از برخورد خشونت آميز با تجمع کنندگان نيز وجود داشت.

در همين رابطه مسعود پزشکيان که اداره جلسه را بر عهده داشت خطاب به کامران گفت: ميگويند فيلم مربوط به سال 92 است. در اين باره توضيح دهيد. کامران در اين باره گفت: همين حالا هم چشم اينها را کور کردهاند. پيرمردي که در فيلم ميگويد دروغ ميگوييد و فکر قبرتان باشيد همين امسال اين را گفته، مرد باشيد و به منطقه بياييد اينها را ببينيد. اينها با نظام هستند و عليه نظام شعار نميدهند. چه کسي بالا سر شما (پزشکيان) اين حرفها را ميزند.

نماينده مردم اصفهان خطاب به پزشکيان گفت: من از شما دعوت ميکنم همين هفته با وزير به منطقه بياييد. مگر رئيس جمهور نگفت که آب مثل درياچه اروميه در زاينده رود هم جاري مي شود، ولي فقط يکسال آب زاينده رود را باز کردند و آن هم سياسي و براي انتخابات رياست جمهوري بود. دولت يازدهم و دوازدهم يک قطره آب نداد غير از آبي که براي انتخابات جاري کرد. آن وقت ميگويد فيلم قديمي است.

تصميم گيري ها پيچيده است

خبرگزاري «خانه ملت» که متعلق به مجلس شوراي اسلامي است، پاسخ رضا اردکانيان به سئوال حسن کامران دستجردي را منتشر کرد. به گزارش اين خبرگزاري، اردکانيان در مورد مشکلات حقابه کشاورزان شرق اصفهان و رودخانه زاينده رود گفت: در 50 سال گذشته هر ده سال آمار ميانگين بارش در دوره هاي مختلف گرفته شده که طبق آخرين آمار از 250 ميليليتر به کمتر از 200 ميليليتر رسيده است. شرايط دما نيز به نوعي است که هر ده سال با 4/0 درجه افزايش دما و در مجموع 2 درجه سانتيگراد دما مواجهيم.

وزير نيرو در ادامه تصريح کرد: علاوه بر تغييرات اقليمي با توجه به رشد جمعيت، توسعه شهرنشيني و افزايش سطح رفاه، مصرف آب افزايش يافته و از سال هاي 62 و 63 تاکنون حدود 62 ميليارد مترمکعب مصرف سالانه به 100 ميليارد مترمکعب رسيده است، همزمان با واقعيت فشار سنگين به مخازن زيرزميني نيز روبه رو هستيم که موجب کاهش منابع آب از 20 ميليارد مترمکعب کسري مخزن در 25 سال به حدود 126 ميليارد مترمکعب کسري مخزن در دو تا سه سال اخير رسيدهايم.

وي افزود: وضعيت حاکم بارشي بر کشور سبب شده با محدوديت در تأمين آب به ميزان سابق مواجه شويم، حقابهها نيز به حکم قوانين مختلف مورد توجه قرار گرفته که براي تأمين آنها راهکارهايي مد نظر داريم.

اردکانيان به وضعيت آبي زاينده رود اشاره کرد و گفت: در سال آبي 97- 96 اين ميزان به کمترين درصد در 52 سال اخير رسيده است، حجم آب ورودي طي 47 سال اخير نيز در زاينده رود به کمترين ميزان رسيده است. اين موضوع متأثر از بارش‌‌ها کم به ويژه در سال 96 و محدوديت در بخشهاي مختلف است.

اين عضو کابينه دولت دوازدهم ادامه داد: هر ده سال سهم آب شرب از سد زايندهرود افزايش يافته و مطابق آن سهم کشاورزي کاهش داشته است، هر چند که امنيت مواد غذايي به عنوان يکي از موضوعات مهم در بخش کشاورزي فشار عمده ايجاد کرده است، در بخش صنعت نيز با کاهش مواجهيم اما در اين بخش از طريق بازچرخاني و استفاده از پسابهاي تصفيه شده ميزان مصرف جبران شده است.

وي با بيان اينکه سهم آب بخش محيط زيست نيز کاهش يافته است، گفت: وزارت نيرو کار فشردهاي را براي تأمين حقابهها آغاز کرده و در سالهاي اخير براي تعيين تکليف حقابه طبق قوانين مدني نحوه ملي شدن آب، قانون توزيع عادلانه و... اقداماتي در دستور قرار گرفته است و با وجود تغييرات اقليمي و تغييرات در حوزه مصرف و سرمايهگذاريهاي دولت در طرحهاي تأمين آب، همه مجريان و مکانيزمهايي نظير شوراي عالي آب را براي سياستگذاري دقيق در حوزه حقابهها به کار گرفتهايم.

اردکانيان يادآور شد: چند صد شهر و استان تحت تأثير طرحهاي مربوط به حقابهها هستند اما با تصميمگيري و پيچيدگي مواجهيم.

وي با اشاره به اجراي قانون و مصوبات سال 92 شوراي عالي آب گفت: تصميمات اين شورا بايد به تصويب هيئت وزيران يا کميسيون مربوطه براي دستگاههاي ذيربط برسد اما وزارت نيرو با توجه به جايگاه شوراي عالي آب و ضرورت تأمين حقابهها منتظر تصويب هيئت دولت نمانده و ضمن تشکيل شوراي هماهنگي در حوزه زاينده رود جلسات متعددي در هفت ماه اخير تشکيل داده است.

وزير نيرو يادآور شد: 12 آبان ماه جلسه اي در شوراي هماهنگي خواهيم داشت که نتايج آن را اطلاعرساني خواهيم کرد. علاوه بر اين تاکنون اقداماتي از قبيل استقرار عوامل وزارت نيرو بر حوضه آبريز زايندهرود براي کنترل برداشتها، بازديد مستقيم بازرسان ارشد، تقويت گروههاي کشت و بازرسي، ساماندهي حريم و بستر، نصب کنتورهاي هوشمند بر 500 ايستگاه پمپاژ و ايجاد چاههايي براي تضمين حقابهها انجام شده است.


ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
شماره پیامک:۳۰۰۰۷۶۴۲ شماره تلگرام:۰۹۱۳۲۰۰۸۶۴۰
خبر کوتاه
پربیننده ترین
آخرین اخبار
پرطرفدارها