کد خبر: ۱۳۱۸۹۸
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۶:۵۶

نصف جهان: طرح اصلاح نظام پولي کشور در قالب حذف چهار صفر از واحد پولي کنوني و تعريف واحد پولي جديد و بازنگري در اقطاع اسکناس و مسکوک در دستور کار دولت قرار گرفته است. براساس اين طرح، واحد پولي ملي جديد تحت عنوان تومان تعريف ميشود که هر تومان معادل ده هزار ريال فعلي و يکصد ريال جديد خواهد بود.

از سوي بانک مرکزي طول «دوره گذار» از «ريال» به «تومان»، 24 ماه پيشنهاد شده است و در اين مدت اسکناسها و سکههاي قديمي جمعآوري و جايگزين ميشود.

از تاريخ رواج قانوني تومان در کليه قوانين خاص و عام، تومان جايگزين ريال بهعنوان واحد رسمي پول جمهوري اسلامي ايران خواهد شد، تومان بر مبناي نرخ برابري جايگزين ميشود. همچنين مبالغ مندرج در کليه تعهدات و اسناد و دفاتر و قراردادها از تاريخ رواج قانوني تومان بايد به اين پول تقويم و ثبت و مطالبه شود و هرجا که در تعهدات و اسناد و دفاتر تجاري و قراردادها تا قبل از تاريخ رواج تومان از واحد ريال استفاده شده است، تقويم اين مبالغ براساس نرخ برابري به تومان الزامي خواهد بود.

فرايند تغيير واحد پول قانوني کشور، طبق آييننامهاي خواهد بود که ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيئت وزيران ميرسد.


ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
شماره پیامک:۳۰۰۰۷۶۴۲ شماره تلگرام:۰۹۱۳۲۰۰۸۶۴۰
خبر کوتاه
پربیننده ترین
آخرین اخبار
پرطرفدارها