کد خبر: ۹۹۴۹۷
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۷:۱۵

نصف جهان: نتایج طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار نشان می دهد که متوسط درآمد یک خانوار شهری در استان اصفهان از متوسط درآمد یک خانوار شهری در کشور پایین تر است.

در طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار آمده است که با وجود بالاتر بودن متوسط کل هزینه های یک خانوار شهری در استان اصفهان، متوسط درآمد خانوار شهری در این استان پایین تر از متوسط درآمد در کشور است.

بر این اساس، متوسط درآمد یک خانوار شهری در استان اصفهان در سال 91 حدود 15 میلیون تومان بوده، در حالی که این رقم در کشور حدود 17 میلیون تومان بوده است.

همچنین متوسط درآمد یک خانوار شهری در استان اصفهان در سال 95 حدود 26 میلیون تومان بوده، در حالی که این رقم در کشور حدود 32 میلیون تومان بوده است.

بررسی این اعداد نشان می دهد که متوسط درآمد یک خانوار شهری در استان اصفهان همواره در این سال ها از متوسط درآمد یک خانوار شهری در کشور پایین تر بوده است.

بر اساس این گزارش، متوسط درآمد یک خانوار روستایی در استان اصفهان در سال 91 نزدیک به ده میلیون تومان و در کشور ده میلیون تومان بوده است.

نزدیکی درآمد خانوار روستایی در استان اصفهان با متوسط کشوری تا سال 93 ادامه دارد، اما پس از آن این ارقام دچار اختلاف می شود، به طوری که متوسط درآمد یک خانوار روستایی در استان اصفهان در سال 95 نزدیک 17 میلیون تومان و در کشور 18 میلیون تومان بوده است.

بررسی این اعداد نشان می دهد که متوسط درآمد خانوار روستایی در استان اصفهان بعد از سال 1393 از متوسط درآمد خانوار روستایی در کشور پایین تر بوده و اختلاف آن در این سال ها بیشتر شده است.

بالا رفتن هزینه های غیر خوراکی در خانوارهای شهری

در این گزارش به متوسط کل هزینه ها، هزینه های خوراکی و غیر خوراکی یک خانوار شهری در استان اصفهان و کشور نیز اشاره شده است.

بر اساس اطلاعات آماری این گزارش، متوسط هزینه های کل یک خانوار شهری در استان اصفهان در سال 91 حدود 15/7میلیون تومان و در کشور 16/4میلیون تومان بوده است.

متوسط هزینه های خوراکی یک خانوار شهری در استان اصفهان و در کشور در سال 91 حدود 4/4میلیون تومان و متوسط هزینه های غیر خوراکی یک خانوار شهری در استان اصفهان در همین سال 11/3 میلیون تومان و در کشور 11/9 میلیون تومان بوده است.

از طرفی متوسط هزینه کل یک خانوار شهری در استان اصفهان در سال 95 حدود 27/6 میلیون تومان و در کشور 28/4 میلیون تومان بوده است.

هزینه خوراک یک خانوار شهری در استان اصفهان در سال 95 حدود شش میلیون تومان و غیر خوراکی 21/6 میلیون تومان و در کشور به ترتیب 6/6 و 21/8 میلیون تومان بوده است.

***

بر اساس این گزارش با توجه به آمار ارائه شده در برخی از سال ها متوسط کل درآمد سالانه خانوار در مقایسه با متوسط کل هزینه های آن کمتر است که می توان دلیل آن را در شفاف نبودن درآمدهای خانوار، وضعیت اقتصادی و تورم برخی اقلام غیرخوراکی جستجو کرد.

از طرفی نسبت متوسط هزینه به درآمد در سال های اخیر برای یک خانوار شهری در کشور، روند مطلوبی داشته است.

اما نسبت متوسط هزینه به درآمد یک خانوار شهری در استان روند مطلوبی نداشته ولی در سال 1395 روند صحیحی را طی کرده است.

نسبت متوسط هزینه به درآمد یک خانوار روستایی در کشور از سال 1393 روند بسیار مطلوبی داشته است.

از طرفی نسبت متوسط هزینه به درآمد یک خانوار روستایی در استان اصفهان همانند خانوار شهری، روند مطلوبی نداشته ولی در سال 1395 روند صحیحی را طی کرده است.

با اینکه متوسط درآمد سالانه یک خانوار روستایی در استان اصفهان و کشور به هم نزدیک است، اما متوسط هزینه های یک خانوار روستایی در استان بسیار زیادتر از متوسط هزینه های یک خانوار روستایی در کشور است.

در مورد یک خانوار شهری در استان اصفهان با اینکه متوسط کل هزینه ها از متوسط کشور کمی بیشتر است، متوسط درآمد خانوار شهری در این استان خیلی پایین تر از متوسط درآمد در کشور است.ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
شماره پیامک:۳۰۰۰۷۶۴۲ شماره تلگرام:۰۹۱۳۲۰۰۸۶۴۰
پربیننده ترین
آخرین اخبار
پرطرفدارها