با حضور جانشين کميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان صورت گرفت
کد خبر: ۱۱۱۳۲۴
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ - ۱۶:۳۷

نصف جهان: جانشين کميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با بريدن روبان مخصوص، دبستان پسرانه شهيد سيد محمدعلي بديهي در ناحيه 4 آموزش و پرورش اصفهان را در منطقه زينبيه، خيابان 16 متري طالقاني، رسماً افتتاح کرد.

در آيين افتتاح دبيرستان پسرانه شهيد سيد محمدعلي بديهي، مديرکل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس استان اصفهان با اشاره به اهميت وجود مدارس براي اتباع گفت: در سال تحصيلي 98- 97، پانصد کلاس درس جديد تحويل آموزش و پرورش استان اصفهان شد که 90 درصد اين مدارس با کمک و يا مشارکت خيرين احداث شده است و مدارس مشارکتي که مدرسه شهيد بديهي نيز يکي از آنهاست نيز به مشارکت کميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان احداث شده و داراي اهداف خاصي است.

سيد مهدي ميربد افزود: از بيش از 655 هزار دانشآموز در حال تحصيل در استان اصفهان که در بيش از 5000 مدرسه تحصيل ميکنند حدود 52 هزار نفر اتباع هستند که از اين تعداد، 11 هزار نفر در مدارس ناحيه 4 اصفهان مشغول به تحصيلند.

وي ادامه داد: امروز دانش آموزان اتباع همچون ديگر دانشآموزان ايراني از حق تحصيل و بهرهگيري از امکانات آموزشي برخوردار هستند و اين سومين مدرسه با 12 کلاس درس است که در استان اصفهان با مشارکت کميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، آماده شده است و با توجه به تراکم دانشآموزي در ناحيه 4، ميطلبد اين نوع کمکها بيشتر باشد و شاهد ايجاد فضاي فيزيکي و بهتري در آينده براي اين دانشآموزان با کمک کميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان باشيم.

مديرکل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس استان اصفهان در ادامه گفت: دبستان شهيد سيد محمدعلي بديهي در مدت کوتاه پنج ماه و با هزينه يک ميليارد و 450 ميليون تومان که عمدتاً کميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تأمين کرد، احداث شد.

■■■

معاون مدير امور بينالملل وزارت آموزش و پرورش هم گفت: در حال حاضر 510 هزار و 486 نفر از دانشآموزان اتباع بيگانه در مدارس کشور مشغول به تحصيل هستند که با توجه به تراکم جمعيت، نيازمند 17 هزار مدرسه هستيم که سهم استان اصفهان 51 هزار دانشآموز بوده و استان اصفهان در اين زمينه، رتبه سوم را در کشور داراست. وحيد يعقوبي افزود: از سال 2015 تاکنون، اين سومين مدرسه با مشارکت کميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان است که در استان اصفهان احداث شده ولي از سال 2005 تاکنون اين پنجاهمين مدرسه در 19 استان کشور است که احداث شده است که جذب ميزان منابع از سوي کميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان 11 ميليارد تومان و در مجموع سازمانها از محل منابع دولتي و مشارکتي، صد ميليارد تومان بوده است.

وي هزينه سرانه هر دانشآموز در کشور را بيش از دو ميليون تومان اعلام کرد و گفت: سرانه 510 هزار دانشآموز اتباع در کشور در مجموع 1000 ميليارد تومان است و اين افتخاري براي جمهوري اسلامي است که ميزبان اين سفيران است.

■■■

مديرکل امور اتباع و مهاجرين خارجي استانداري اصفهان نيز با قدرداني از همه کساني که در راستاي اشاعه فرهنگ و تعليم و تربيت گام برميدارند، گفت: در استان اصفهان قريب 160 هزار پناهنده و مهاجر افغانستاني داريم که از اين تعداد، 120 هزار پناهنده داراي کارت هويت بوده و به عنوان پناهنده شناخته ميشوند و 40 هزار نفر هم داراي اقامت با پاسپورت ميباشند.

مهدي سليماني اظهار کرد: در چند سال اخير، آموزش و پرورش استان اصفهان، پذيراي بيش از 50 هزار دانشآموز افغاني و تعدادي عراقي بوده و در يک برآورد براي اين تعداد دانشآموز 125 مدرسه در استان نياز است.

وي از جانشين کميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان خواست تا براي نيازهاي ثانويه پناهندگان و مهاجرين همچون اشتغال، آموزش و... کمک کنند. اين در حالي است که با توجه به افزايش 20 تا 30 درصدي دانشآموزان اتباع افغاني، آموزش و پرورش، مدارس را عليرغم همه مشکلات مديريت کرد تا دانش آموزان اتباع در کنار دانشآموزان ايراني به صورت مسالمتآميز به تحصيل بپردازند و هيچ تفکيک و تبعيضي بين آنها نبوده است ولي فشار بر آموزش و پرورش استان، احساس ميشود و بايد ديگر کشورها نيز کمک کنند تا مطلوبترين خدمات آموزشي به اتباع در کشور و استان داده شود.

مديرکل امور اتباع و مهاجرين خارجي استانداري اصفهان تصريح کرد: اتباع افغاني در بدو ورود به کشورمان، فقط 6 درصدشان باسواد بودند که اين ميزان امروز به 70 درصد باسواد رسيده و از فرصت آموزش در کشور به خوبي بهرهگرفتهاند و حتي در بين آنان فارغالتحصيلان دانشگاهي وجود دارند که ميتوانند در سازندگي کشورشان نقش ايفا کنند.

■■■

جانشين کميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نيز در سخناني با قدرداني از همه زحمات دست اندرکاران تعليم و تربيت در استان اصفهان، گفت: اصفهان پايتخت فرهنگي- هنري ايران اسلامي است و معماري، موسيقي، ادبيات، صنايع دستي و مهماننوازي باعث جذب پناهندگان به اين شهر شده است.

خانم ايرينا کرنياک که اکرايني است، اظهار کرد: خوشحالم که استان اصفهان بيشترين پناهندگان را دارد که در کنار ايرانيان، به کار اشتغال و تحصيل ميپردازند و افتتاح اين مدرسه مصداق بارز مهماننوازي اصفهان است، که سومين جمعيت پناهندگان را داراست و اين پناهندگان شانه به شانه ايرانيان به صورت مسالمتآميز، زندگي ميکنند.

وي سياست کميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان را در مشارکت ساخت مدارس، افزايش ظرفيت آموزش و پرورش و تحصيل تعداد بيشتري دانشآموز افغاني و ايراني بيان کرد.

کرنياک با اشاره به فرمايشات رهبر معظم انقلاب اسلامي که سه سال پيش بر دسترسي تمام دانشآموزان به آموزش بدون توجه به مليت، تأکيد کردند، گفت: اين امر نشان از مهماننوازي و اهميت به آموزش دارد که حق کودکان است.

وي به عنوان شخصي از کميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از ايجاد دسترسي رايگان دانش آموزان اتباع به تحصيل با حذف شهريه قدرداني کرد و ايران را نمونه مثالزدني براي کشورهاي ديگر مطرح کرد. وي همچنين گفت: ما به حمايت از دولت جمهوري اسلامي براي ارائه خدمات به پناهندگان و اتباع خارجي ادامه ميدهيم تا دسترسي به آموزش براي دانش آموزان اتباع بيش از گذشته، مهيا شود.

■■■

رئيس ناحيه 4 آموزش و پرورش اصفهان هم در اين آيين که جمعي از مديران و مسئولان آموزش و پرورش، معاون دوره ابتدايي آموزش و پرورش استان، معتمدين افغاني و... حضور داشتند، گفت: ما بر اساس آميزههاي فرهنگي هزارساله و تعاليم دين و معاهدات بينالمللي حق آموزش را براي همه انسانها با هر رنگ، قوميت، نژاد، دين و مليتي که در کشور هستند لازم دانسته و براي آموزش اتباع از هيچ کوششي فروگذار نميکنيم.

کريم کمال عنوان کرد: در ناحيه 4 آموزش و پرورش استان ده هزار و 644 دانشآموز اتباع در سال تحصيلي جديد تحصيل ميکنند که نسبت به سال گذشته که ده هزار و 621 دانشآموز بودند به اندازه يک کلاس امسال بيشتر است که اگر به طور ميانگين هر کلاس 35 دانشآموز داشته باشد 305 کلاس و 25 مدرسه نياز است. اين درحالي است که ما در 50 واحد، مدارس دو نوبته داريم که اگر 25 مدرسه اتباع نبودند امروز هيچ مدرسه دو نوبتهاي نداشتيم.


ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
شماره پیامک:۳۰۰۰۷۶۴۲ شماره تلگرام:۰۹۱۳۲۰۰۸۶۴۰
خبر کوتاه
پربیننده ترین
آخرین اخبار
پرطرفدارها