با ثبت ملي محمود فرشچيان در يونسکو؛
کد خبر: ۱۳۱۴۶۶
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۸:۱۸

نصف جهان: سرپرست دانشگاه هنرهاي اسلامي ايراني استاد محمود فرشچيان با اشاره به اينکه فرهنگ ايراني بهترين فرهنگ براي صيانت از هنرهاي نگارگري و مينياتور است، از ثبت ملي «استاد محمود فرشچيان» به عنوان نخستين گنجينه ملي زنده مينياتور در يونسکو خبر داد و افزود: پرونده قابل توجهي براي جهاني شدن مينياتور و ثبت مشترک ميان ايران، ترکيه، آذربايجان و قزاقستان تهيه شده که اگر ثبت شود، ايران نقش مهمي را در آن ايفا خواهد کرد.

بهمن نامور مطلق در گفتگو با «ايسنا» درباره اين موضوع توضيح داد: به عنوان ميراث ناملموس، فعاليتها و آثار را در يونسکو ثبت ميکنيم که در درجه اول ملي و بعد بينالمللي است. وي با اشاره به اينکه يکي از حوزههاي ثبت به هنرها و مهارتهاي هنري برميگردد، گفت: نگارگري و مينياتور نيز از هنرهاي ارزشمند منطقه ما به شمار ميآيند. در چند ماه گذشته متوجه شديم ترکيه به اتفاق سه کشور ديگر، پروندهاي را براي ثبت بينالمللي مينياتور در يونسکو آماده کردهاند.

سرپرست دانشگاه هنرهاي اسلامي ايراني استاد محمود فرشچيان ادامه داد: اگر اين اتفاق ميافتاد، کشور ترکيه به عنوان داعيهدار مينياتور در خاورميانه و حتي کشورهاي آسياي مرکزي و هند شناخته ميشد.

نامور مطلق با بيان اينکه خوشبختانه دوستان ما در ميراث فرهنگي با جديت نسبت به اين موضوع اقدام کردهاند، گفت: يک پرونده براي ثبت ملي مينياتور در يونسکو و پرونده ديگري هم براي ثبت بينالمللي آن از سوي ميراث فرهنگي آماده شد.

سرپرست دانشگاه هنرهاي اسلامي ايراني استاد محمود فرشچيان خاطرنشان کرد: خوشبختانه در عرصه مينياتور کشورمان يک سرمايه نمادين داريم که آن استاد محمود فرشچيان است؛ ايشان مهمترين سرمايه نمادين معاصر و همچنين مهمترين سرمايه مينياتور جهان معاصر محسوب ميشوند.

نامور مطلق افزود: با همکاري دانشگاه استاد فرشچيان، کميسيون ملي يونسکو و ميراث فرهنگي تصميم گرفته شد استاد فرشچيان به عنوان نخستين گنجينه زنده مينياتور، در يونسکو به ثبت ملي برسد. اين مهم با توافق همه دستاندرکاران انجام شد و پنج استاد مطرح اين عرصه يعني استاد آقاميري، مهرگان، پاکستاني، زرگري و خانم افشانپور هم به عنوان ادامهدهندگان راه ايشان ثبت شدند. بدين ترتيب پرونده خوبي در سطح ملي ثبت شد و با کمک همين نهادها، پروندهاي هم آماده شد که در سطح جهاني ارائه شود.

سرپرست دانشگاه هنرهاي اسلامي ايراني استاد محمود فرشچيان با بيان اينکه در صورت ثبت نشدن نام ايران در عرصه مينياتور، مکاتب تبريز، اصفهان، قزوين، شيراز و مشهد ناديده گرفته ميشد، تأکيد کرد: فرهنگ ايراني بهترين فرهنگ براي صيانت، حفاظت و تکثير هنرهاي نگارگري و مينياتور است.


ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
شماره پیامک:۳۰۰۰۷۶۴۲ شماره تلگرام:۰۹۱۳۲۰۰۸۶۴۰
دیدگاه
پربیننده ترین
آخرین اخبار
پرطرفدارها