آرشیو نظرسنجی
کدام کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری برنده مناظره اول بود؟
- مصطفی هاشمی طبا
2.22%

- حسن روحانی
24.44%

- محمد باقر قالیباف
13.33%

- اسحاق جهانگیری
44.44%

- سید ابراهیم رئیسی
13.33%

- سید مصطفی آقامیرسلیم
2.22%