آرشیو نظرسنجی
در انتخابات ریاست جمهوری به کدام کاندیدا رای می دهید؟
مصطفی هاشمی طبا
2.65%

حسن روحانی
59.79%

محمد باقر قالیباف
7.41%

اسحاق جهانگیری
1.06%

سید ابراهیم رئیسی
24.87%

سید مصطفی آقا میرسلیم
4.23%