اين «بار» بايد به منزل برسد
حيات ذوب آهن اصفهان با چالش جدي کمبود سنگ آهن رو به رو شده است

اين «بار» بايد به منزل برسد

مدير عامل شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان فرصت را از دست نمي دهد. او در هر جلسه و مراسمي که شرکت مي کند و با هر مسئولي که نشست و برخاست دارد، بزرگ ترين چالش پيش روي ذوب آهن در روزهاي اخير را مطرح مي کند. کاري هم ندارد که طرح اين مشکل به حل آن منجر خواهد شد يانه؛ او سعي مي کند زنگ هاي خطر را براي گوش هاي شنوا و ناشنوا با طنين يکسان به صدا درآور
انتظارات اصفهان از روس ها
اهميت ميزباني اصفهان از اختتاميه اجلاس کميسيون مشترک همکاري هاي اقتصادي و تجاري ايران و روسيه

انتظارات اصفهان از روس ها

ايران و روسيه در تمام زمينه ها روابط گسترده اي با يکديگر دارند. وسعت اين همکاري ها مشخصاً در زمينه هاي سياسي و اقتصادي همزمان با سفر شمخاني به روسيه و حضور وزير انرژي آن کشور در ايران به خوبي قابل مشاهده است.
پشت پرده گرانی اقلام اساسی چیست؟
تابش: ظرفیت انبارها تکمیل است، مردم احتکار خانگی نکنند

پشت پرده گرانی اقلام اساسی چیست؟

تابش: ظرفیت انبارها تکمیل است، مردم احتکار خانگی نکنند این روزها این سوال در بین اذهان عمومی مطرح است که چرا با وجود تمرکز تیم اقتصادی دولت به بازارها، همچنان افزایش فیمت در اقلام اساسی ادامه دارد؟
آخرین اخبار
پرطرفدارها