فانتزی بازی در شورای شهر ششم

متأسفانه طی چهار سال گذشته و بر اساس بی تدبیری اعضای شورای شهر پنجم و همچنین ضعف مفرط منتخب آنان در رأس ساختار مدیریت شهری، اصفهان با لطمات و مشکلات فراوانی مواجه شده که اصلاح و بهینه کردن شرایط موجود، حداقل به چند سال زمان نیاز دارد.
پدر! مادر! ما مقصريم

پدر! مادر! ما مقصريم

«سحر» و قيافه جراحي شده اش را گفتيم متأثر از اينستاگرام است؛ ولي مقصر «هليا» و قمه نيم متري اش هم اينستاگرام و تلگرام است؟ و آن وقت «ما» کجاي ماجرا هستيم؟ ما که هم بودجه داشته ايم و هم امکانات و هم ميز و منصب و امتيازات گوناگون.
آخرین اخبار
پرطرفدارها