براي سومين بار پياپي در سال جاري و با اعتماد به توان داخلي صورت گرفت؛
کد خبر: ۲۲۶۲۲۹
تاریخ انتشار: ۰۸ آذر ۱۴۰۰ - ۱۳:۱۹

نصف جهان: تلاشگران خط اصلاح شماره 4 ناحيه نورد سرد شرکت فولاد مبارکه توانستند با ثبت رکورد توليد 20 هزار و 650 تن کلاف سرد اصلاحشده در آبانماه 1400، براي نخستين بار از ابتداي راهاندازي و سومينبار در سال جاري، رکورد توليد در اين خط را جابهجا کنند.

محسن زارع، مدير محصولات سرد و پوششدار ناحيه نورد سرد شرکت فولاد مبارکه اظهار کرد: خطوط نهايي ناحيه نورد سرد ايستگاه پاياني توليد محصولات سرد در اين ناحيه و در خطوط توليد فولاد مبارکه است و بهنوعي ويترين محصولات اين شرکت محسوب ميشود.

وي در ادامه افزود: ارتقاي کمي و کيفي محصولات فولاد مبارکه علاوه بر نظارت و کنترل دائمي محصول و انطباق آن با الزامات مشتري در اين خطوط از اهميت قابلتوجهي برخوردار است که با تلاش کارکنان در ناحيه نورد سرد اين شرکت، خط اصلاح شماره 4 توانست تبلور بيانات مقام معظم رهبري در خصوص رفع موانع توليد باشد و به سقف جديدي در توليد محصول سرد فولاد مبارکه دست يابد که اين مهم گواه الطاف الهي و عزم و اراده جمعي کارکنان بوده و نشاندهنده تواناييهاي بالقوه و بالفعل اين خطوط در کسب موفقيتهاي آتي است.

رامين خاکساري رئيس خطوط نهايي ناحيه نورد سرد شرکت فولاد مبارکه نيز در اين خصوص در گفتوگو با خبرنگار فولاد اظهار کرد: خطوط نهايي ناحيه نورد سرد شامل 4 خط اصلاح، 2 خط برش و يک خط برش نواري است که از اين ميان، تلاشگران خط اصلاح 4 توانستند رکوردهاي 20 هزار تن در فروردينماه، 20 هزار و 350 تن در شهريورماه و 20 هزار و 650 تن در آبانماه را بهصورت پياپي در سال جاري ثبت کنند.

وي با بيان اينکه اين رکورد در لبيک به منويات مقام معظم رهبري در سال «توليد، پشتيبانيها و مانعزداييها» صورت گرفته است، افزود: اين رکورد در حالي محقق شد که محدوديتهاي ناشي از تحريمها مانع بزرگي براي صنعت فولاد و بهخصوص ناحيه نورد سرد شرکت فولاد مبارکه محسوب ميشود.

رئيس خطوط نهايي ناحيه نورد سرد شرکت فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: اين موفقيت قابلتوجه که در يکي از ماههاي 30 روزه سال کسب گرديده مرهون تلاشهاي تمامي کارکنان و زحمتکشان خطوط نهايي و واحدهاي پشتيباني بهويژه حمايتهاي بيدريغ مديريت ناحيه نورد سرد است.

محمودرضا قرمزي، رئيس گروه فني توليد ناحيه نورد سرد شرکت فولاد مبارکه نيز اين خصوص در گفتوگو با خبرنگار فولاد تصريح کرد: خطوط نهايي و بهخصوص خطوط اصلاح در ناحيه نورد سرد، در توليد محصول از اهميتي استراتژيکي برخوردار است و با توجه به طيف وسيع محصول از حيث ابعاد و گريد کيفي، کنترل فرايند محصول در اين خطوط هميشه مؤيد انطباق کمي و کيفي محصول سرد شرکت فولاد مبارکه با خواستههاي مشتريان خواهد بود.

وي اضافه کرد: از ابتداي ورود کلاف گرم به ناحيه نورد سرد شرکت فولاد مبارکه تا پايان توليد محصول سرد که درواقع منتهي به خطوط اصلاح شماره 1 تا 4 خواهد بود، محصول توليدشده با تمام مشخصات منطبق با دادههاي فني توليد، تحت پايش و کنترل دائمي قرار ميگيرد.

 

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
شماره پیامک:۳۰۰۰۷۶۴۲ شماره تلگرام:۰۹۱۳۲۰۰۸۶۴۰
پربیننده ترین
آخرین اخبار
پرطرفدارها