در رکود و سکوت ارشاد، مطبوعات تلف مي شوند
کد خبر: ۱۲۹۲۵۸
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۸:۴۳

ايرج ناظمي: زينک نيست. کاغذ هم نيست. اگر هم باشد چنان گران است که وسع خريد و تهيه آن وجود ندارد. در چنين شرايطي تنها چند راه ناگزير پيش پاي مطبوعات اصفهان است. يکي کم شدن تعداد صفحات و کاهش تيراژ تا حد ممکن و ديگري کاستن از تعداد پرسنل همکار.

طبيعتاً هيچ کدام از اين روش ها مورد پسند نيستند چرا که هر يک به بهاي فلج شدن بخشي از فعاليت رسانه هاي مکتوب حاصل مي شوند. ولي چه مي توان کرد؟ متأسفانه بايد بنشينيم و شاهد هدر رفتن عمري تجربه و تلاش باشيم که جملگي در پي ارتقاي سطح فرهنگ و توسعه اطلاع رساني در اصفهان صرف شدند.

شده است مانند زاينده رود. همان زماني که اندک اندک از حجم آب آن کاسته شد تا به يکباره رفت و به خاطره ها پيوست و حالا، همه به چه کنم چه کنم افتاده اند! جاي خالي اش را مي بينند و نفرين به آنهايي مي کنند که مي توانستند آن را نجات بدهند ولي نخواستند و همت نکردند.

براي زاينده رود نشد ولي براي مطبوعات مي شود. مي توان مانع از مرگ آنها شد. مي توان از کما بيرون شان کرد و نجات شان داد و چنان جسم و جان شان را احيا کرد که در بدترين شرايط اقتصادي هم پر شمار و پر هياهو باشند. مانند همين يکي دو سال پيش.

ولي افسوس! ولي افسوس که سر رشته کار به اداره کل فرهنگ و ارشاد استان اصفهان بر مي گردد. دقيقاً همانجايي که به اسم و رسم، متولي فرهنگ و مطبوعات است ولي در عمل هيچ چيز نيست به جز مانعي براي توسعه و پيشرفت.

مي توان با بسيج تمام نيروها و افراد، با دخيل کردن بنيان هاي اقتصاد خصوصي و دولتي در استان، با همفکري و هم انديشي متفکران رسانه اي، با تمسک به نمايندگان و مديران و وکلا در شهر و استان چنان کرد که تا کنون فلک به ياد نداشته باشد.

در اصفهان ما ظرفيت توسعه از هر نظر و بخصوص در حوزه مطبوعات و رسانه ها بسيار بالاست. پتانسيل آن را داريم. مراکز بالقوه و بالفعل آن را هم داريم که تنها در انتظار يک تلفن، يک ارتباط ساده يا يک جلسه مختصر مشورتي هستند تا چنان به ميدان بيايند که تا سال ها نهاد مطبوعات را از حيث بلاياي اقتصادي بيمه کنند. ولي دليل اينکه چرا اداره متولي مطبوعات ما دست روي دست گذاشته و در رکود کامل، تنها نظاره گر ساکت و خاموش تلف شدن مطبوعات است را نمي دانيم!

يا نمي توانند، که بايد بي عرضگي شان را بپذيرند و داوطلبانه عطاي ميز را به لقاي آن ببخشند و کنار بروند. مگر غير از اين است که تاکنون هر نقطه ضعيف استان هميشه از همين نتوانستن ها بوده که رنجور شده است؟ يعني در اين زمينه هم بايد از يک مشت افراد ناتوان که تنها به شانس و گردش چرخ زمانه بر گردونه فلان جناح سياسي مصدر نشين امور شده اند، آسيب پذير باشيم؟ يعني اينقدر در استان ما قحط الرجال شده است که يک جمع ناتوان، چارچوب عالي ترين ساختار فرهنگي استان را در آغوش بگيرند و رها نکنند؟

شايد هم کسي در اداره کل مورد نظر چيزي از متولي گري و احياي مطبوعات نمي داند. چه بسا عمده ضربه فرهنگ و ادب و هنر و مطبوعات اصفهان از همين کم دانشي ها و بي تجربگي هاست. پس چرا نمي پرسند تا بفهمند؟ آيا خود را عالم تر از هر کسي مي دانند يا به حکم يک امضا و يک ميز صدارتي، خود را برترين در زمين و ماوراء مي پندارند؟

تاکنون چند جلسه، کدام مکاتبه، کدام هم انديشي و کدام نشست و برخاست را داشته اند که در راستاي احيا و نجات مطبوعات بوده باشد؟ يعني همچنان از جلسات يک نفره و ايده هاي خلق الساعه انتظار معجزه دارند؟

به راستي همين که در گوشه اي بنشينند و ماشين امضاي نامه ها را روشن نموده و براي شندرغاز آگهي هاي دولتي و خصوصي بخشنامه بنويسند، بايد ختم هنرشان باشد؟

اگر تا اين حد که براي چهار تا آگهي شهرداري ها مکاتبه بي حاصل کردند و بخشنامه درآوردند و تلفن زدند و به تهديد و تحديد مطبوعات پرداختند، به دولت و مجلس و دادگستري نامه نوشته بودند، رؤساي قواي سه گانه با جمع معاونين شان به اصفهان مي آمدند و مي رفتند.

شايد هم ارشادي هاي مصدر نشين استان ما، هم مي دانند که چه بايد کرد و هم مي توانند، ولي نمي خواهند، که در چنين شرايطي عقلاي اصفهان، اعم از استاندار و فرماندار و نمايندگان شورا و مجلس، بايد اين غرض و مرض ناصواب احتمالي را درمان کنند و اگر چنين نکنند، تعمد در امحاي رسانه هاي مکتوب، عاقبت روزي عيان شده و دامن خودشان را هم خواهد گرفت. خودشان به کنار، ممکن است عمده آسيبي که به جامعه و اقتصاد و فرهنگ و امنيت استان مي رسد، ديگر قابل جبران و درمان نبوده و تنها همان عاقبتي در انتظارشان باشد که زاينده رود امروز ما شاهد آن است. يعني نثار نفرين بر کساني که مي توانستند ولي نخواستند و کوتاهي کردند.


ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
شماره پیامک:۳۰۰۰۷۶۴۲ شماره تلگرام:۰۹۱۳۲۰۰۸۶۴۰
خبر کوتاه
پربیننده ترین
آخرین اخبار
پرطرفدارها