کشاورزان از خشک شدن محصولاتشان مي‌گويند
کد خبر: ۳۷۶۰۶
تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ - ۲۲:۳۲

کشاورزان غرب اصفهان اين روزها در انتظار ثمر دادن کاشتههاي خود هستند اما به اعتقاد آنها توقف جريان آب در زايندهرود سبب خشک شدن محصولات شده است.

کشاورزان مناطق غربي اصفهان که برنامه کشت خود را با زمان در جريان بودن آب در رودخانه زايندهرود هماهنگ کرده بودند اين روزها شاهد خشک شدن محصولاتي هستند که دسترنج تلاش شبانه روزي آنهاست، اين کشاورزان معتقدند که برنامه جريان آب در رودخانه زاينده رود که به منظور کشت پاييزه دوم آنها صورت گرفته است سبب وارد آمدن خسارت به محصولات آنها شده است.

مديرعامل شرکت سهامي آب منطقهاي اصفهان هفته پيش درباره برنامههاي اين شرکت براي تأمين آب کشاورزان غرب استان اصفهان گفت: تأمين آب براي کشاورزان غرب استان بر اساس برنامه ابلاغي شوراي هماهنگي حوضه آبريز زايندهرود انجام خواهد شد و افزايش خروجي آب سد زايندهرود با توافق کشاورزان انجام ميشود.

دسترنجي که خشک شد

اين در حالي است که کشاورزان از برنامه بازگشايي زاينده رود راضي نيستند و صحبت از وعدههايي را مطرح ميکنند که عملي نشده و سبب خشک شدن دسترنج آنها شده است.

يکي از کشاورزان اين منطقه در اين باره گفت: زماني که نيازمند آب هستيم، ميزان موردنظر در اختيار ما قرار نميگيرد، اين در حالي است که محصولات ما از جمله کرفس و سيب زميني خشک شده است.

اين کشاورز ادامه داد: ما براي کشت محصولات خود از آبياري قطرهاي استفاده کرديم تا در اين شرايط خشکسالي صرفه جويي نيز کرده باشيم، ميدانيم شرايط تأمين آب به دليل خشکساليهاي اخير مناسب نيست اما با وجود همين کمبود آب ميتوانستيم پيش بيني لازم را انجام دهيم.

براساس برنامه به کشاورزان آب دادهايم

مديرعامل شرکت آب منطقهاي اصفهان درباره اعتراض کشاورزان مبني بر اينکه مدت جريان آب در زايندهرود براساس وعدهها نبوده است، گفت: شوراي هماهنگي حوضه آبريز زايندهرود با حضور نماينده کشاورزان، استانداران و رياست وزير نيرو تشکيل ميشود. اين برنامه هر سال ابلاغ ميشود و ما براساس آن براي غرب و شرق اصفهان توزيع را انجام ميدهيم.

ميرمحمد صادقي با بيان اينکه کشاورزان در جريان برنامه بودهاند و آب هم براساس همان برنامه داده شده است، افزود: با توجه به محدوديتهاي ما در منابع آبي و خط قرمزهايي که براي آب شرب اصفهان بزرگ داريم بايد تا آذر و دي آب شرب مردم اين منطقه را تأمين کنيم، بنابراين بايد طبق اين برنامه عمل کنيم و اکنون براساس برنامه به کشاورزان آب دادهايم.

مديرعامل آب منطقهاي اصفهان با بيان اينکه آب در ابتداي تيرماه به مدت 20 روز براي کشت غرب شامل تمام کشاورزيها از سد چم آسمان به پاييندست بازگشايي ميشود، گفت: تصميمات اخذ شده درباره آب به صورت شورايي گرفته شده است و آب فقط براي کشاورزي نيست و بخش شرب و صنعت هم نيازمند آب هستند.

مسعود ميرمحمد صادقي افزود: با توجه به نگراني کشاورزان غرب استان و جلسات برگزار شده در استانداري اصفهان و ارائه توضيحات لازم و بحث و تبادل نظر با نمايندگان کشاورزان غرب استان، براي ادامه توزيع آب در تابستان مطابق برنامه ابلاغي، توافقات لازم حاصل شد.


ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
شماره پیامک:۳۰۰۰۷۶۴۲ شماره تلگرام:۰۹۱۳۲۰۰۸۶۴۰
خبر کوتاه
پارلمان شهر
پربیننده ترین
آخرین اخبار
پرطرفدارها